vivatvoxorgani2015Aj tento rok sa budú môcť milovníci organovej hudby v meste pod Urpínom započúvať do veľkolepého zvuku banskobystrických organov. Od 5. augusta do 23. septembra 2015 sa totiž v Banskej Bystrici bude konať už 3. ročník medzinárodného organového festivalu s viacerými novinkami.

Medzinárodný organový festival sa tento rok bude konať pod záštitou banskobystrického biskupa Mariana Chovanca a primátora mesta Banská Bystrica, Jána Noska. Organový festival nadobudne celomestský rozmer. Festivalové koncerty sa totiž budú konať vo všetkých troch chrámoch v centre Banskej Bystrice.

Centrálnym dejiskom festivalu sa už po tretí krát stane Katedrála sv. Františka Xaverského na Námestí SNP, ktorá si, aj svojím organovým festivalom, pripomína 300 rokov od svojho vysvätenia. Jeden z festivalových koncertov sa uskutoční aj vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie na Námestí Štefana Moysesa. Celomestský, ale aj ekumenický charakter organového festivalu dotvorí koncert v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici, ako pripomienka kvalitnej spolupráce miestnych cirkví v Banskej Bystrici.

Program jednotlivých festivalových koncertov v Banskej Bystrici

streda, 5. august 2015, 19.30
OLIMPIO MEDORI / Taliansko
Katedrála sv. Františka Xaverského, Nám. SNP

streda, 12. august 2015, 19.30
MARTIN BAKO / Slovensko
CANTORES BRATISLAVENSIS
Katedrála sv. Františka Xaverského, Nám. SNP

streda, 19. august 2015, 19.30
MONIKA MELCOVÁ, organ / Slovensko
Katedrála sv. Františka Xaverského, Nám. SNP

streda, 26. august 2015, 19.30
URSULA GRAM / Švédsko
Katedrála sv. Františka Xaverského, Nám. SNP

streda, 2. september 2015, 19.30
ROMAN PERUCKI / Poľsko
Katedrála sv. Františka Xaverského, Nám. SNP

streda, 9. september 2015, 19.30
FRANTIŠEK BEER / SLOVENSKO
Evanjelický kostol, Lazovná

streda 16. september 2015, 19.30
MAREK ŠTRBÁK / SLOVENSKO
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nám. Š. Moysesa

streda 23. septembra 2015, 19.30
DAVID DI FIORE / USA
Katedrála sv. Františka Xaverského, Nám. SNP