Banská Bystrica už niekoľkokrát stála v komunálnych voľbách pred možnosťou dosiahnuť zmenu k lepšiemu. Zatiaľ ju dostatočne nevyužila a pred občanov sa nepostavil skutočne kvalitný kandidát na post primátora. Ukazujú to aj nálady občanov, ktoré je cítiť v aktuálnej predvolebnej kampani na osobných stretnutiach či internetových fórach. Občania chcú zmenu k lepšiemu. Zmenu, s ktorou konečne prídu skutočné riešenia pre Banskú Bystricu.

S návrhom, ako postaviť naše mesto na nohy, prišiel nezávislý kandidát Ján Nosko. Svojím programom si získal niekoľko politických strán z celého politického spektra. Dobrým signálom je, že žiaden z protikandidátov nenamietal jeho programové tézy, ani spôsob ich naplnenia v praxi. Našli sme vzácnu zhodu – v programovej línii a aj v tom, že všetci chceme zmenu. Zhodli sme sa, že Banská Bystrica potrebuje primátora mesta, ktorý vie konať! O tom, nás presviedča aj neúspešné štvorročné pôsobenie súčasného primátora.

Roztrieštenosť či hádky nášmu mestu nepomôžu. Nečinnosť nám občania neodpustia. Aj preto sme sa rozhodli, že nepostavíme vlastného kandidáta, ale podporíme nezávislého, skúseného manažéra s reálnymi výsledkami. Človeka, ktorý prišiel s myšlienkou ľudí spájať, nie rozdeľovať. Nechceme už počúvať ustavičné sťažovanie a výhovorky.

Potenciál silného kandidáta by sme mali využiť. Je to dôvod navyše spojiť sa a presadiť náš program spoločne pre Banskú Bystricu. V tejto súvislosti, ako Miestny zväz SDKÚ-DS v Banskej Bystrici, chceme vyzvať všetkých kandidátov na post primátora, aby prehodnotili svoju kandidatúru a podporili jedného z nezávislých kandidátov, Jána Noska. Aj týmto gestom ukážu, že im na Banskej Bystrici skutočne záleží.

Miestny zväz SDKÚ – DS v Banskej Bystrici