Uhorka je uhorka. Sásovská uhorka bola chýrna uhorka. A preto si zaslúži mať svoj deň. Už štvrtý ročník podujatia Deň Sásovskej uhorky sa uskutoční v sobotu 1. augusta na ihrisku Rudohorská, na sídlisku Sásová – Rudlová.

Deň Sásovskej uhorky sa bude niesť v znamení jubilea 665 rokov bývalej samostatnej obce Sásová a uzatvorí sériu podujatí k tomuto výročiu (výstava fotografií Sásová v obrazoch v Štátnej vedeckej knižnici, prezentácia obrazovej publikácie s rovnakým názvom a Stretnutie Sásovänov, rodákov a priaznivcov Sásovej).

Ján Kollár DSU 2014
Ján Kollár v dobovom kroji ako jeden z najväčších pestovateľov uhoriek v Sásovej z konca 19. storočia Ján Lichý Handzo na vlaňajšom Dni Sásovskej uhorky.

Návštevníkov štvrtého Dňa Sásovskej uhorky čaká zaujímavý program, v ktorom, ako inak, bude dominovať koštovka uhorkovej polievky ale tiež ďalších, nielen uhorkových špecialít.

„Novinkou bude malý zeleninový trh s produktmi dopestovanými v lokalite v miestnych sásovských lokalitách Lúke a Močar,“ uviedol správca Dokumentačného centra Sásová Ján Kollár, ktorý spolu so 78-ročnou Sásoviankou Annou Kuriatkovou, obaja oblečení v ľudových sásovských odevoch, zeleninový trh otvoria.

Priaznivci histórie budú mať možnosť zakúpiť si už spomenutú obrazovú publikáciu Sásová v obrazoch, skladačku Fragmenty z histórie Sásovej, ako aj príležitostné pohľadnice s uhorkovou tematikou.

Deti iste poteší rozprávka Zlatovláska v podaní sídliskového Divadla pod balkónom, Zábava a hry s Veronikou a rôzne súťaže či atrakcie v podobe nafukovacieho hradu a šmýkačky. Podujatie už tradične vyvrcholí vyžrebovaním tomboly.

Deň Sásovskej uhorky v sobotu 1. augusta bude mať len cca dve hodiny, začína sa o 18. a končí o 20. hod. Má však všetky predpoklady stať sa príjemne stráveným rodinným večerom uprostred letných prázdnin.

Ako sa píše v publikácii Sásová v obrazoch: O kvalite sásovských uhoriek rozhodla mikroklíma s vhodným pôdnym zložením v troch lokalitách – Jelšiny, Močar a Úhrad, s dostatkom vody z potokov. Polia sa hnojili maštaľným hnojom, ktorý sa vyvážal z gazdovských dvorov počas zimných mesiacov na krňačkách. Po roku 1870 sa v Sásovej pestovali uhorky v takej kvalite a množstve, že následne na sto rokov ovládli banskobystrický zeleninový trh…

No už v roku 1736 sa o sásovských uhorkách pochvalne vyjadril polyhistor Matej Bel, ktorý vo svojej Notícii napísal: Prihodí sa, že pestovanie cibule, poniektorí aj úrodou uhoriek, neuspokojujú iba potreby Bystričanov, ale pestovatelia majú čo ponechať aj susedným mestám vo Zvolenskej stolici.