Najvýraznejšou témou prvého stretnutia občianskej rady Rudlová-Sásová s novozvoleným primátorom a poslancami bola téma sásovského cintorína.

PúchyováPodľa predsedníčky občianskej rady Eleny Púchyovej je najväčším problémom tohto sídliska absencia voľných hrobových miest. Argumentuje tým, že populácia sídliska zostarla a je problematické pre pozostalých dochádzať napríklad na centrálny cintorín v Kremničke. Občania už predchádzajúcemu primátorovi Petrovi Gogolovi odovzdali petíciu, v ktorej žiadali vybudovanie nového cintorína na tomto najväčšom banskobystrickom sídlisku.

V rámci diskusie padlo niekoľko návrhov. Uvažovalo sa napríklad o vybudovaní cintorína nad Rudlovou, či nad Tatranskou ulicou no z pohľadu Útvaru hlavného architekta je vhodnou lokalitou nezastavaná plocha nad Združenou strednou školou Pod Bánošom. „Myslím si, že keď je ochota, tak sa aj veľa urobí a dnes tu bolo také zoskupenie nielen obyvateľov ale aj poslancov a primátora, že verím, že sa nájde riešenie tohto pálčivého problému,“ dodala na záver Elena Púchyová.

Diskusie sa zúčastnil aj staronový poslanec a vedúci Krematória a cintorínskych služieb Pavol Bielik, ktorý poukázal na dostatok voľných miest na Centrálnom cintoríne v Kremničke. Tiež pripomenul, že vybudovanie cintorína je finančne náročný investičný projekt a jeho realizácia závisí od finančných prostriedkov schválených v rozpočte. Podľa našich informácií sa s takouto investíciou nepočíta v pripravovanom rozpočte na rok 2015 a Sásovčania sa zrejme realizácie v dohľadnej dobe nedočkajú.