Zničené chodníky, obrubníky, trávniky, zeleň a kríky. Aj to je dôsledok výmeny tepelných rozvodov na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová. BBES deklaruje, že práce ešte nie sú ukončené a všetko sa vráti do pôvodného stavu.

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva otvorili poslanci z volebného obvodu Sásová tému rozbitých chodníkov a zdevastovanej zelene na tomto sídlisku. Počas leta tu prebehla jedna z najväčších investičných akcií posledných rokov. Výmena tepelných rozvodov zahŕňala veľký rozsah výkopových prác, pri ktorých asistovali aj ťažké mechanizmy.

Poslanci oceňujú prínos BBES, ktorá sa do projektu modernizácie pustila, nepáči sa im ale stav v akom je sídlisko v záverečnej fáze prác. „V období finišovania týchto prác je dôležité, aby mesto ako majiteľ pozemkov cez ktoré sa tieto rozvody ťahajú, dôsledne kontrolovalo stav v akom  bude spoločnosť BBES tieto plochy odovzdávať. Chodníky musia byť, minimálne v miestach kde boli poškodené, dôsledne opravené, zničená zeleň nahradená novou a lavičky vrátené na svoje pôvodné miesta, ako boli občania na ne zvyknutí,“ povedal pre BBonline poslanec Martin Turčan (SDKÚ-DS).

Pridal sa k nemu aj Milan Lichý (Banskobystrická alternatíva), ktorý v tejto veci oslovil aj riaditeľa spoločnosti. „Chápem výsledný vysoko pozitívny prínos výmeny tepelných rozvodov, ale trpezlivosť a tolerancia obyvateľov sídliska je ‚ťažko skúšaná‘, viac ako dvadsať rokov žijú na ‚večnom‘ stavenisku. Potrebné je vykonať kontrolné dni, na ktorých sa určia opatrenia na odstránenie škôd, a to nielen na ploche výkopov,“ hovorí Lichý, ktorý upozornil najmä na poškodenú zeleň. Tento fakt konštatoval aj ZAaRES po stretnutí pracovnej skupiny.

Ondrej Borguľa, riaditeľ BBES, hovorí, že práce ešte nie sú ukončené. „Je dokonca pravdepodobné, že čo sa týka trávnikových plôch tak ich konečná úprava (výsadba) vzhľadom na klimatické podmienky prebehne až na jar budúceho roku,“ píše v stanovisku riaditeľ. „Čo sa týka chodníkov tak konečné úpravy nami rozkopaných resp. poškodených chodníkov a ciest sa vykonávajú teraz a budú pokračovať zhruba ešte dva týždne. Zatiaľ sme dostali len jeden podnet od mestského úradu, ktorý sa týka opravy chodníka pri ZŠ Sitnianska, a je nad rámec zmluvne dohodnutých prác. Treba však podotknúť, že uvedený chodník sám o sebe je už dlhé roky v nevyhovujúcom stave, čo konštatovali aj zodpovední pracovníci mestského úradu a aj pán poslanec Lichý na mestskom zastupiteľstve konanom 29.5.2012. Možno ako väčšina chodníkov a ciest v sásovskej lokalite!“ dodáva Borguľa.

Poslanci hovoria, že je nutné hľadať riešenie, ktoré vyrieši problém k spokojnosti obidvoch strán. Martin Turčan podotýka, že mesto pri prenájmoch a predajoch pozemkov vychádza BBES v ústrety. „Očakávam preto, že recipročne mestu spoločnosť BBES vráti túto ústretovosť v tom, že bude citlivo pristupovať k majetku mesta a vráti ho v stave, ktorý budú môcť obyvatelia mesta a vedenie mesta ohodnotiť na výbornú. S týmto zámerom som na zasadnutí zastupiteľstva už dvakrát vyzval primátora mesta, aby rokoval so spoločnosťou BBES a snažil sa nájsť čo najlepšie riešenie a garancie pre mesto a jeho obyvateľov,“ dodal Turčan.

Podľa Borguľu akékoľvek sťažnosti vždy pozorne preskúmali a v prípade oprávnenosti vykonali nápravu. Nesúhlasí, že BBES nevychádza mestu v ústrety. „Za ostatné roky sme v Sásovej, z vlastnej iniciatívy, vybudovali jedno detské ihrisko na Rudohorskej ulici, prispeli sme na detské ihrisko na ulici Ružová, spolu s mestom sme vybudovali umelý futbalový trávnik na Rudohorskej ulici a počas tohtoročnej výstavby sme na vlastné náklady na žiadosť Materského centra mamina, sídliaceho v priestoroch materskej školy na Tatranskej ulici, vybudovali bezbariérový chodník, vrátane bráničky do areálu škôlky,“ dodáva Borguľa.

Riešením situácie v Sásovej sa zaoberal aj samotný primátor. „Telefonoval som s pánom generálnym riaditeľom BBES. Informoval som ho, že bola vznesená námietka voči stavu po vykonaní zemných prác. Ubezpečil ma, že urobia všetko preto, aby dali veci do poriadku,“ informoval na mestskom zastupiteľstve primátor Peter Gogola.