Sásová v stredoveku v zrkadle dobových udalostí bude témou Bystrickej hodinky, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 17. júna v Národnom dome.

Podujatie Bystrická hodinka organizuje Banskobystrický okrášľovací spolok od roku 2015. Obľúbené stretnutia Bystričanov a Bystričaniek s historikmi, na ktorých sa hovorí o histórii Banskej Bystrice a blízkeho okolia, sa konajú raz za mesiac v Národnom dome.

Júnová Bystrická hodinka priblíži život, udalosti a význam bývalej obce, dnes mestskej časti Sásová. Prednášať budú historik Vladimír Sklenka a nadšenec miestnej histórie Ján Kollár,  správca Dokumentačného centra Sásová.

V prvej časti prednášky bude Vladimír Sklenka hovoriť o význame Sásovej ako najvýznamnejšej dedine v chotári mesta. Sásovú vlastnili potomkovia prvého banskobystrického richtára Ondreja. Pomenovanie dostala po synovi Ondreja – Mikulášovi, ktorý mal prímenie Sas,  pretože jeho otec Ondrej prišiel do Bystrice z nemeckého Saska. Sásová teda nedostala pomenovanie podľa kmeňa Sasov. V tejto časti prednášky sa jej účastníci dozvedia mnohé zaujímavosti o Sásovej v období v stredoveku a o šľachtickom rode banskobystrického richtára Ondreja, ktorý bol jedným z najvýznamnejších a najbohatších rodov Zvolenskej stolice. Správny názov Sásovej má znieť Sasova dedina, časom sa však zmenil na Sásovú, lebo slovenský jazyk je ľubozvučný.

Ján Kollár v druhej časti prednášky predstaví Sásovú už ako najväčšiu poddanskú dedinu zemepána mesta Banská Bystrica. Ako stavbár sa zameria na dve najvýznamnejšie stavby z tohto obdobia, na gotický kostol, no najmä na prvý vodovod mesta Banská Bystrica  sásovský akvadukt. Ten okrem vodných nádrží v hrade a meste napĺňal aj vodnú priekopu mestského hradu.

V závere prednášky sú pre návštevníkov Bystrickej hodinky pripravené kontrolné otázky z odprednášanej témy, s možnosťou získať knižné publikácie. Tiež bude možné zakúpiť si historickú Wander Card Sásovej a získať odtlačok pečiatky do turistického denníka.

Bystrická hodinka vo štvrtok 17. júna v Národnom dome sa začína o 18:00 h.