Od roku 2018 investovala samospráva vyše 1 milión eur do Strediska sociálnych služieb na ul. 9. mája na Uhlisku. Modernizovali vonkajšie a vnútorné priestory, nakúpili nové vybavenie a debarierizovali objekt pristavením lôžkového výťahu. Ďalšie stavebné práce v minulom roku ešte viac skvalitnili prostredie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov. Aktuálne samospráva žiada o eurofondy vo výške 1,2 milióna eur na zelené strechy a vodozádržné opatrenia.

Objekt vo vlastníctve mesta na Uhlisku prešiel za posledné roky výraznou obnovou. Počiatočné úpravy spočívali vo výmene okien a dverí, vybudovaní zdroja tepla, obnove pavilónov, zakúpení polohovateľných postelí či atypického nábytku. K objektu bol pristavený výťah, zrekonštruovali sa poschodia a pod.  V priebehu minulého roka sa pre skvalitnenie poskytovaných služieb v Stredisku sociálnych služieb zakúpilo mnoho ďalšieho interiérového či exteriérového vybavenia. Vo vonkajšom areáli pribudol drevený záhradný altánok, gril, exteriérové hry – ruské kolky, človeče nehnevaj sa či vyvýšené záhony na pestovanie byliniek.

„Vlani sa nám podarilo vybudovať aj spojovaciu chodbu medzi pavilónmi, čím sa celý objekt prepojil, čo uľahčilo prácu zamestnancom. Zároveň sme tým vytvorili priestor pre klientov, ktorí ju veľmi radi využívajú na prechádzky v interiéri za nepriaznivého počasia. Vo vnútri zariadenia zároveň  pribudol priestor pre návštevy rodinných príslušníkov našich klientov. Dobudované boli schody za účelom splnenia podmienok požiarnej ochrany. Staré pôvodné terasy nahradili nové spevnené plochy. Investovali sme aj do vonkajšieho oplotenia i elektrickej brány, čím sme zvýšili bezpečnosť v okolí strediska,“ hovorí Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí.

V rámci skvalitňovania Strediska sociálnych služieb má samospráva spracovaný aj ďalší projekt. Realizovať ho plánuje z mimorozpočtových zdrojov.

„Som rád, že sa nám postupne darí naše objekty rekonštruovať, hoci sú financie v mestskom rozpočte, z dôvodu legislatívnych zmien, obmedzené. Aj preto sme sa zapojili do výzvy Ministerstva životného prostredia SR zameranej na zavádzanie opatrení, ktoré nám pomôžu reagovať na klimatickú zmenu. V prípade, že budeme úspešní, zariadenie na Uhlisku bude mať zelené strechy, zároveň sa zameriame na zavedenie vodozádržných opatrení. Plánujeme nahradiť nepriepustné povrchy priepustnými, modernizovať riadenie spotreby tepla, čím dosiahneme zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie emisií CO2 i úsporu finančných prostriedkov,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Samospráva sa zameriava aj na skvalitňovanie poskytovaných služieb. Od februára 2024 rozšírila ponuku odľahčovacej služby na základe reálnych potrieb žiadateľov, ktoré odznievali na stretnutiach pracovných skupín v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb. Odľahčovacia služba je určená osobe, ktorá pracuje ako opatrovateľ za účelom regenerácie a odpočinku.

„Odľahčovacia služba môže byť terénna, ambulantná alebo pobytová. V Banskej Bystrici zvyčajne využívali túto službu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Novinkou je možnosť využiť odľahčovaciu službu cez víkend formou opatrovateľskej služby v domácnosti a ambulantnou formou v dennom stacionári. Túto službu mesto zároveň aj finančne podporilo,“ dopĺňa Kružliaková.

Nielen obnovené mestské zariadenia pre skôr narodených Banskobystričanov a Banskobystričanky či skvalitňovanie služieb, ale aj stretávanie sa aktívnych seniorov a senioriek zo všetkých banskobystrických mestských častí pomáha posúvať oblasť sociálnych služieb v meste pod Urpínom vpred. V minulom týždni sa po druhý raz v tomto roku stretla Rada primátora pre seniorov, ktorej členovia sa obmenili. Primátor Ján Nosko im odovzdal menovacie dekréty na štvorročné obdobie a zodpovedal im na otázky, ktoré ich zaujímali. Novou predsedníčkou sa stala Mária Rábeková z Denného centra Marína a podpredsedníčkou Elena Šúpolová z Denného centra Dúbrava.