Bezbariérové detské ihrisko pre deti so špeciálnymi  potrebami  dnes otvoril dosluhujúci primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor. Kompaktná integrovaná zostava „Activity center“ spĺňa medzinárodné normy kvality a bezpečnosti.  Vyrástla hneď vedľa existujúceho detského ihriska oproti ZŠ Trieda SNP v Banskej Bystrici.

„Špeciálne detské ihrisko, ktoré sme nazvali SAKI-BAKI, som financoval z vlastných súkromných zdrojov a som presvedčený, že pomôže zdravotne znevýhodneným deťom integrovať sa medzi svojich kamarátov.  Herné prvky tvoria variabilný systém, ktorý sa dá ľahko kombinovať a rozširovať  do ďalších modulov. Vznikol spoločný kreatívny bezbariérový priestor pre deti, ktorý dokáže stimulovať vzťahy medzi rovesníkmi a posilňovať integráciu detí so špeciálnymi potrebami do majoritnej spoločnosti“, konštatoval po otvorení ihriska Ivan Saktor.

Detské ihrisko, ktoré Saktora vyšlo na približne 20 tisíc eur, je prvé svojho druhu v Banskej Bystrici, čo ocenila aj riaditeľka neďalekého Domova sociálnych služieb Kompa Viera Müllerová. Práve klienti DSS ihrisko často navštevujú. Jedným z dôvodov je fakt, že nový herný priestor je v blízkosti Kompy, zároveň pre deti a mladých ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením vznikla jedna z dôležitých foriem terapie v dotyku so zdravými deťmi.

Centrum aktivít je na pohľad jednoduchá, ale veľmi účelná drevená konštrukcia rôznych tvarov na špeciálne upravenej ploche 8 x 8,7 metra od renomovaného fínskeho výrobcu LAPPSET. Spodná, bezbariérová časť s rôznorodým povrchom je určená najmä deťom s obmedzeným pohybom i vozíčkarom, ktorí sú po detskej mozgovej obrne či úraze, využiť ju môžu aj deti so zrakovým alebo mentálnym postihnutím. Rampy a lávky s rôznymi prvkami a nerovnosťami simulujú prirodzené prostredie na chodníku či v teréne, slúžia na rozvoj pohybových schopností týchto detí.

Rešpektovať potreby žiakov  so špeciálnymi  potrebami a vytvárať priestor pre ich plnohodnotný vývoj bolo aj ambíciou projektov, ktoré sa už v Banskej Bystrici realizujú. Patria medzi ne Očné a rehabilitačné sanatórium na Fončorde či príprava stravy pre celiatikov v Materskej škole Cesta k nemocnici.