Utorok bol pre banskobystrické základné školy čiernym dňom. Mestskí poslanci schválili vyradenie Základných škôl na Okružnej a Tatranskej ulici zo siete škôl a na konci rokovania sa dozvedeli, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyčerpalo prostriedky určené na eurofondy v oblasti infraštruktúry vzdelávania. V praxi to znamená ďalšie odloženie rekonštrukcie štyroch banskobystrických škôl.

ZŠ Moskovská, foto: zsmosbb.eu

Prvé verejné obstarávania na schválené europrojekty rekonštrukcie ZŠ Moskovská, ZŠ Golianova, ZŠ Spojová a ZŠ Trieda SNP začalo mesto riešiť ešte v januári 2010. Od júna minulého roku vás pravidelne informujeme o zbabraných a zrušených verejných obstarávaniach, vďaka ktorým mala byť konečne až toto leto rekonštruovaná len škola na Moskovskej ulici na Fončorde, kde prebehlo obstarávanie bez problémov. Pri ďalších školách bolo hneď niekoľko nedostatkov i otáznikov. Ohľadom ďalších troch škôl vyhlásilo mesto v marci nové verejné obstarávanie. Lenže tie v tejto chvíli strácajú opodstatnenie. Na Moskovskej sa už pripravovali na príchod stavbárov, ale minimálne toto leto môžu na prestavbu zabudnúť. Všetky štyri projekty sú totiž zastavené.

„Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek ma informoval listom, že v rokoch 2008 až 2010 boli v rámci prioritnej osi infraštruktúra vzdelávania uzavreté zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nad limit finančnej alokácie. Teda väčší objem zmlúv, ako vyčlenené prostriedky. Vzhľadom na to ma požiadal, aby som pozastavil realizáciu schválených projektov,“ uviedol primátor Peter Gogola.

Klinec do rakvy, no riešenie sa črtá

„Verili sme, že sme už na ceste k zatepleniu a rekonštrukcii všetkých štyroch škôl,“ približuje primátor Banskej Bystrice, ktorý ešte priamo na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva vyzval poslancov za vládnu stranu SMER-SD, aby využili svoje kontakty a spolu s vedením mesta sa pokúsili zvrátiť tento stav. „Ministrovi hodlám odpísať na list a prejavím záujem sa s ním stretnúť, ale obávam sa, že jeho odpoveď bude, aby som nemrhal jeho a svojím časom. V tejto chvíli musíme hľadať iné riešenie. V tejto chvíli to neprezradím, ale nejaké sa nám črtá,“ doplnil Gogola pre BBonline.sk.