Mestskí poslanci sa tentokrát nedokázali zhodnúť v rámci vlastných poslaneckých klubov. O jednotlivých školách sa hlasovalo zvlášť a poslanci z Fončordy a Sásovej sa zväčša ukázali ako lokálpatrioti. To ale nestačilo a namiesto štrnástich základných škôl bude od septembra v Banskej Bystrici len dvanásť.

Základná škola Okružná (foto: zsokruznabb.edu.sk)

Hlavným dôvodom racionalizácie siete škôl na území mesta je samozrejme ekonomika i vyťaženosť banskobystrických škôl. V prípade škôl na Okružnej a Tatranskej nezavážil ani fakt, že na Okružnej dlhodobo pracujú s deťmi zo sociálne slabších rodín a na Tatranskej zas s deťmi s telesným postihnutím.

Už na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva prišlo pred poslancov množstvo protestujúcich najmä rodičov žiakov a takisto učiteľov zo Základnej školy na Okružnej ulici. Práve tí búrlivo reagovali aj počas utorňajšieho zasadnutia, na ktorom poslanci napokon rozhodli o zrušení ich školy. Po hlasovaní nechýbali ostré vyhlásenia smerované poslancom a viacerí opustili sálu až keď ich k tomu vyzval náčelník mestskej polície.

Za zrušenie školy na Okružnej boli poslanci Gajdošík, Hlaváč, Novanský, Pecník, Plavucha, Refka, Šabo, Škantár, Gajdošíková, Katreniak, Pirošík, Skokanová, Kašper, Čižmárová a Turčan. Proti boli Hudec, Karas, Laššáková, Legíň, Mečiar, Švec, Topoľský, Lichý, Smädo, Chladný a Pavol Bielik. Peter Bielik sa zdržal hlasovania. Poslankyne Priehodová a Dubačová nehlasovali.

Menšie emócie vyvolalo zrušenie sásovskej základnej školy na Tatranskej ulici. Pred poslancami ju ešte obhajovala riaditeľka Natália Kostúrová i zástupkyňa rodičov Mária Bravčoková. Spolu s niektorými poslancami za Sásovú poukazovali najmä na fakt, že táto škola má prispôsobené podmienky pre vzdelávanie detí s telesným postihnutím. Bravčoková sa vo svojom vystúpení pýtala, či Základná škola na Sitnianskej má takto prispôsobené technické zázemie. Napokon však aj v tomto prípade u poslancov prevážila ekonomika.

Za zrušenie školy na Tatranskej ulici boli poslanci Peter Bielik, Hlaváč, Hudec, Karas, Laššáková, Mečiar, Pecník, Šabo, Švec, Topoľský, Dubačová, Gajdošíková, Katreniak, Skokanová, Kašper, Smädo a Čižmárová. Proti boli Gajdošík, Legíň, Novanský, Plavucha, Refka, Škantár, Lichý, Pirošík, Chladný, Turčan a Pavol Bielik. Ľudmila Priehodová nehlasovala ani o tejto škole.

Mesto ich zrušením uvoľní ešte v tomto kalendárnom roku takmer 111 tisíc eur a v budúcom roku vyše 404 tisíc eur. Navyše by sa lepším využitím svojich priestorov dostali zo schodkového hospodárenia aj ďalšie školy v meste, kam by žiaci zo zrušených škôl prešli. Mestu sa zároveň uvoľnia budovy v centre sídlisk na Fončorde i Sásovej. “S ďalšími príjmami do rozpočtu pre sektor základného školstva počítame v dôsledku využitia priestorov budov zrušených základných škôl,” píše sa v prijatom materiáli. Poslanec Martin Turčan (SDKÚ-DS) navyše zaviazal mesto vypracovať materiál o možnostiach využitia týchto budov pre domovy sociálnych služieb prípadne materské školy.