Klimatické zmeny a intenzívna medzinárodná doprava zapríčinili v rámci Európy rozšírenie exotických druhov komárov, ktoré môžu prenášať pôvodcov závažných ochorení. Ide o druhy komára tigrovaného, ktorý prenáša pôvodcov ochorení ZIKA, dengue a chikungunya.

Za ostatné roky sa tento komár rozšíril až do polovice Francúzska. V roku 2019 bol vo Francúzsku hlásený prvý prípad ZIKA infekcie, ktorá nebola importovaná, ale získaná priamo vo Francúzsku.

Na našom území bola prvýkrát potvrdená prítomnosť druhu komára tigrovaného v roku 2012, odvtedy sa však jeho výskyt zaznamenáva zriedka. Výskyt druhov tigrovaného komára bol potvrdený aj v susednej Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Treba upozorniť, že na rozdiel od komára piskľavého, komár tigrovaný je aktívny najmä cez deň.

„Komár piskľavý je náš najznámejší druh komára, ktorý ľudí obťažuje najmä podvečer a nadránom. Môže prenášať pôvodcu západonílskej horúčky, ktorej prípady u ľudí boli zaznamenané v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Ochorenie je podobné kliešťovej encefalitíde. V prípade oboch infekcií ide väčšinou o bezpríznakový priebeh. Príznaky ochorenia sú podobné chrípke, pridružiť sa môže vyrážka. Komplikáciou je zápal centrálnej nervovej sústavy, tj. ľudovo povedané „zápal mozgu. Najohrozenejšou skupinou sú starší jedinci a osoby s oslabenou imunitou, u ktorých môže mať infekcia fatálne následky. Na rozdiel od kliešťovej encefalitídy očkovanie proti západonílskej horúčke neexistuje“, konštatuje Jana Kerlik z Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ.

Ochrana proti komárom spočíva okrem iného aj v individuálnej ochrane pred poštípaním. V čase výskytu komárov sa odporúča nepoužívať intenzívne osvetlenie, nosiť vhodný odev s dlhými rukávmi, nohavicami a ponožkami. Nepokryté časti tela chrániť repelentnými prípravkami, brániť vniknutiu komárov do miestnosti používaním sieťky na oknách a dverách. V rámci prevencie treba likvidovať komáre a ich potenciálne liahniská. Dôležité je  zabraňovať zadržiavaniu vody v nádobách ako črepníky, vedrá alebo krhly s vodou na balkónoch a záhradách.