Ulica pomenovaná po aktívnom účastníkovi protifašistického odboja je síce v časti Rudlová – Sásová, no napriek tomu sídlisko a jeho klasickú betónovú atmosféru nepripomína.

Ulica Marka Čulena sa dnes nachádza na najväčšom banskobystrickom sídlisku Rudlová – Sásová, avšak v starej časti niekdajšej Rudlovej. Je pomerne dlhá a kľukatá, rspája Ulicu Kpt. Otakara Jaroša a ulicu Pod Banošom.

Tvoria ju väčšinou rodinné domy a aj napriek tomu, že je súčasťou sídliska, máte tu pocit, že ste na vidieku. Sídli tu tiež niekoľko firiem a umiestnené je tu aj futbalové ihrisko. Ulica je pomenovaná po Markovi Čulenovi.

Marek Čulen bol slovenský politik a štátnik, aktívny účastník protifašistického odboja cez druhú svetovú vojnu a poslanec povstaleckej Slovenskej národnej rady. Bol tiež spoluzakladateľ Komunistickej strany Slovenska v roku 1939, neskôr odmietol Gottwaldovu boľševizáciu Komunistickej strany Československa, za čo ho zo strany vylúčili. Po sebakritike mu však členstvo vrátili. Bol Marek Čulen bol aj predsedom Jednotného zväzu slovenských roľníkov, povereník poľnohospodárstva Slovenskej národnej rady v rokoch 1951 – 1954.

V parku vedľa Úradu vlády v Bratislave (medzi Leškovou a Námestím Slobody) mu odhalili v roku 1978 bronzový pomník v nadživotnej veľkosti. Autormi sú akademický sochár Môťovský a architekt Ďurkovič. Pomníky s bustami mal odhalené aj v Brodskom a Senici. Tie ale boli po roku 1989 odstránené.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.