Primátorova vízia Banskej Bystrice ako centra turistického ruchu začína naberať na reálnosti. Už pri prezentácii svojej vízie navrhoval vznik akejsi mestskej agentúry cestovného ruchu a takouto by sa mohla stať spoločnosť VISIT BB.

Tú už založila agentúra Gee & Stone, ktorá sa do spolupráce s mestom dostala skrz primátora Petra Gogolu. Pripravovala mu volebnú kampaň, jeho víziu rozvoja mesta i zatiaľ jediný realizovaný rozvojový projekt – podujatie Grilliada. Zástupca tejto spoločnosti Roman Neradný, ktorý je zároveň poradcom primátora, prezentoval dôvody vzniku spoločnosti VISIT BB a potrebu vstupu mesta do nej pred Komisiou mestského zastupiteľstva pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. „Hlavnou úlohou tejto spoločnosti bude sieťovanie podnikateľov a rôznych inštitúcií, aby sme tieto subjekty dokázali spojiť na jednom cieli, ktorý mesto má a dnes to tak celkom nefunguje,“ povedal Neradný.

Ako uviedla námestníčka pre služby banskobystrického mestského úradu Mária Filipová, predložený návrh vstupu mesta do vzniknutej spoločnosti VISIT BB, s.r.o., vychádza z programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja: „Zámerom vstupu mesta do tejto spoločnosti je vytvorenie verejno-súkromného partnerstva, ktoré bude zastrešovať komunikáciu s rôznymi subjektami. Cieľom tejto spoločnosti je aj podieľanie sa na vytvorení vizuálu mesta. Dosiaľ bola táto úloha na príslušných útvaroch, ktoré ich aj zabezpečovali.“

Podľa predloženého návrhu by sa mesto malo stať 30% spoluvlastníkom spoločnosti, a to vkladom do základného imania vo výške 2 143 €. Napriek tomu, že mesto bude spoločníkom tejto obchodnej spoločnosti a primátor Gogola by sa mal stať jedným z jej štatutárov, nevyplynú jej z toho žiadne priame zákazky z mestského úradu. „Ak s ňou bude mesto niečo chcieť, bude musieť ísť cez verejné obstarávanie,“ priblížil Neradný.

Člen finančnej komisie Ladislav Topoľský (predseda poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) sa Neradného opýtal na dôvod navrhnutého menšinového percentuálneho podielu mesta v spoločnosti, čo jeden z konateľov firmy zdôvodnil potrebou pružnosti konania spoločnosti: „Ide o to, aby spoločnosť mohla rozhodovať ako štandarná obchodná spoločnosť, a aby nebola brzdená verejnými obstarávaniami v prípade, keď my hľadáme dodávateľa,“ priblížil Neradný. Námestníčka pre služby MsÚ Mária Filipová v súvislosti s možným zastrešením podujatí a projektov zo strany VISIT BB doplnila: „Ak získava sponzorov mesto, získané prostriedky sa automaticky stávajú verejnými zdrojmi a musia sa vysúťažiť. Súkromná spoločnosť vie s prostriedkami narábať flexibilne.“

„Nepochopil som, prečo má mesto vstupovať do tejto spoločnosti, keď si to má aj tak vysúťažiť. Aký to má význam, načo do toho zaťahujete mesto?,“ opýtal sa ďalší z členov komisie Martin Turčan (SDKÚ-DS). Neradný vysvetlil potrebu verejno-súkromného partnerstva na príklade Grilliady, kde pokiaľ sa akcia prezentovala ako súkromná, stretli sa s nedôverou sponzorov: „Akonáhle bola Grilliada v spolupráci s mestom, už sa to otočilo,“ vysvetlil.

Finančná komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu vstup do tejto spoločnosti. Mestskí poslanci budú o tomto bode rozhodovať na svojom najbližšom zasadnutí 13. decembra.