Banskobystričania si môžu v prehľadnej forme prezrieť na čo vynakladá mesto najviac financií a porovnať s ďalšími 19 mestami na Slovensku.

Foto: TIS

Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) uverejnila na stránke openspending.org rozpočty 20 slovenských miest. Tie sa zobrazujú v prehľadnej grafickej podobe tak, aby na prvý pohľad bolo jasné, na ktoré položky ide z rozpočtu mesta najviac finančných prostriedkov.

Banskobystričania sa tak môžu dozvedieť, že najnáročnejšou kapitolou je vzdelávanie, na ktoré ide 16 800 259 eur. Suma však zohľadňuje aj príspevky štátu prostredníctvom normatívov a to isté sa týka napríklad aj sociálnych služieb. Grafika je tak skôr ukážkou toho, koľko stojí výkon samosprávy a aké náklady sa spájajú s konkrétnymi kapitolami. Záujemcovia o informácie si jednotlivé položky môžu rozkliknúť a dozvedieť sa, že napríklad v rámci dopravy (3 725 000 eur) ide 2 050 000 na autobusovú dopravu, 1 550 000 eur na trolejbusy a 125 000 eur na citybusy.

Stránka openspending.org je prevádzkovaná britskou nadáciou OKF (Open Knowledge Foundation), ktorá sa snaží podporovať otvorené dáta a znalosti. Na stránkach sa okrem rozpočtu Banskej Bystrice nachádzajú aj podobne zamerané informácie o ďalších približne 100 samosprávach. Medzi nimi sú napríklad nemecké mestá Berlín, Frankfurt alebo talianske Rimini.