Už dnes večer, v utorok 2. augusta 2011 o 19.00 hod. sa v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici kňazi a veriaci zjednotia pri modlitbe vešpier za zosnulého diecézneho biskupa Mons. Baláža. Následne do 21.00 hod. bude možnosť uctiť si telesné pozostatky zosnulého duchovného otca a pastiera katolíckej diecézy v Katedrále sv. Františka Xaverského.

Mons. Rudolf Baláž umrel náhle v stredu 27. júla.

Smútočný sprievod pred pohrebnou svätou omšou v stredu 3. augusta 2011 sa začne o 9.30 hod. pred budovou biskupského úradu na Námestí SNP, sprievod končí vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. O 10.00 hod. sa tu začne slávenie pohrebnej svätej omše.

O 16.00 h budú pohrebné obrady pokračovať so svätou omšou vo Farskom kostole Premenenia Pána v Nevoľnom. Nasledovať bude uloženie tela do hrobu na cintoríne v rodisku biskupa, rovnako v Nevoľnom. Obe stredajšie omše budú vysielané v priamom prenose  TV LUX a výlučne dopoludňajšia aj na Dvojke STV.

Počas konania pohrebu banskobystrického diecézneho biskupa Rudolfa Baláža, dňa 3. augusta 2011, budú v meste Banská Bystrica vykonané nasledovné dopravné obmedzenia:

  • V čase od 22.00 hodiny dňa 2. 8. 2011 až do dňa  3. 8. 2011 do 15.00 hodiny, dôjde k uzávierke ulíc: Horná Strieborná, Katovná, Lazovná, Kollárová (od križovatky na Komenského ul.), Bakossova (od Severnej ul.), Národná (od ul. Cikkerová), Kapitulská (od ul. Cikkerová), Námestie Štefana Moyzesa a Námestie SNP.
  • Vyhradené miesta na parkovanie pre autobusy:

Hutná ul. – parkovisko Dukla Banská Bystrica,

Mičinská cesta – parkovisko Smrečina.

  • Vyhradené miesta na parkovanie pre autobusy a osobné motorové vozidlá:

parkovisko pri Dome kultúry, parkovisko na Komenského ul. pri Krajskom súde (ako záložné parkovisko).

  • Vyhradené parkovisko pre osobné motorové vozidlá:

Štefánikovo nábrežie (bývalý Drukos),

Štefánikovo nábrežie (bývala budova OVS).

V prípade nerešpektovania dopravných obmedzení, bude vykonaný odťah motorového vozidla prostredníctvom Mestskej polície.