Nezávislé kultúrne centrum Záhrada vkročilo do ďalšieho roku svojho fungovania. S dramaturgom Záhrady Milanom Zvadom hovoríme o tom, aký bol minulý rok, čo nás čaká tento rok a prečo hovorí referendu NIE.

Milan Zvada
Dramaturg Záhrady Milan Zvada.

Kam sa Záhrada posunula posledný rok? 

Minulý rok bol pre Záhradu veľmi náročný. Popri zorganizovaní vyše 190 podujatí sme sa museli naďalej vyrovnávať s dlhmi z minulosti, neustále sa zlepšovaťs rastúcimi nárokmi aj v oblasti riadenia organizácie a prevádzky kaviarne. Myslím, že po štyroch rokoch sa naozaj potvrdil zmysel tohto kultúrneho a komunitného priestoru, ktorý oslovuje rôzne typy ľudí. Od začiatku sme verili, že takýto priestor je v meste potrebný, a že je široká skupina ľudí, ktorým môže ponúknuť alternatívu ako tráviť svoj čas, pritom sa niečo dozvedieť, zažiť niečo nové, stretnúť zaujímavých ľudí. Záhrada sa posúva s ľuďmi, ktorí ju navštevujú.

Čo považuješ za najväčšie úspechy minulého roku?

Veľkým úspechom je realizovanie projektu ZAhradA, ktorý celé toto prostredie posunul míľovými krokmi. Vďaka financiám z programu Aktívne občianstvo a inklúzia z Nadácie Ekopolis sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu budovy či vybaviť remeselné dielne potrebným náradím, ktoré môže využiť ktokoľvek zručný ale aj ten, kto by sa rád naučil pracovať s drevom a inými materiálmi. V rámci programu naďalej pokračujeme v organizovaní podujatí určených pre komunity a rôzne spoločenské a politické témy, ktoré je potrebné reflektovať ako súčasť rozvoja občianskej spoločnosti a sociálnej inklúzie. Veľkou skúsenosťou pre nás bolo a je tiež hosťovanie dobrovoľníka Pabla a dobrovoľníčky Hanky, ktorí sú u nás v rámci programu Európskej dobrovoľníckej služby a svojimi schopnosťami a energiou značne prispievajú k rozvoju Záhrady.

Čo nás v Záhrade čaká tento rok?

Tento rok začal tam, kde skončil minulý. Pracovne, s vyhliadkami na zaujímavý program aj nové projekty. Už teraz máme naplánované akcie do konca apríla, podávali sme projekt na hosťovanie dobrovoľníkov z Francúzska a Talianska, a boli by sme radi, keby sa ľudia od jari a počas leta naučili využívať exteriér Záhrady na rôzne iné tvorivé činnosti, napríklad aj v spomínaných dielňach. Naďalej poskytujeme priestor pre vznik nových inscenácií v rámci umeleckých rezidencií, tento rok plánujeme pozvať tri divadelné súbory zo zahraničia. Vo februári to budú dva veľké koncerty – Medial Banana a Lenka Dusilová, pohybový či acroyoqa workshop, tanečná inscenácia Verzus, ktorá vznikla v našej produkcii, či zaujímavý diskusný formát Café Europa na vážnejšiu tému hrozby studenej vojny.

Spomínal si aktivity Záhrady v témach ako je občianska spoločnosť, sociálna inklúzia a komunity. To sú vážne témy, dôležité pre demokraciu na Slovensku. Našou krajinou v súčasnosti otriasa téma referenda, ktoré sa dotýka jednej z komunít a to konkrétne LGBTI komunity. Čo si myslíš o referende?

Dotýka sa ma to veľmi. Veď v mene demokracie tu niektorí ľudia verejne spochybňujú moje pocity a právo žiť autenticky. Už v decembri mi napadlo, že z tejto krajiny emigrujem. Keby boli referendové otázky naozaj o rodine a spôsoboch, ako jej pomôcť, nevznikla by tu vlna urážok a nenávisti voči LGBTI komunite. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí otázky formulovali si o homosexuáloch a lesbičkách myslia svoje a neprávom ich stigmatizujú. Zrazu tu vzniká spoločenská debata o tom, kto je tu zdravý a kto je chorý, a či má istá skupina ľudí právo robiť si v spálni čo chce, ba čo viac, či má právo svoju vernosť a lásku uznať zákonne. A do toho deti… či majú právo ich vychovávať. Kde to žijeme? Inak orientovaní ľudia deti vychovávali, vychovávajú a budú vychovávať bez ohľadu na niekoho „názor“. Ešte donedávna ich nazývali neviditeľnou menšinou, teraz len prišiel čas hovoriť o ich existencii verejne. Homosexuáli sú medzi učiteľmi, kňazmi, doktormi, sú v kontakte s deťmi. A ďalší omyl, ktorý sa prezentuje ako samozrejmosť – tradičná rodina. Taká ani neexistuje, existujú len rôzne formy a modely rodiny.

Milan_ZvadaCením si tvoj postoj. Čo na to Záhrada?

Záhrada nebola nikdy ľahostajná, keď sa jednalo o ľudské práva a spravodlivosť. Postaví sa tomu tematickým večerom.  V predreferendový večer, v piatok 6. februára o 18. hodine sme sa rozhodli pozrieť sa na vec s nadhľadom a podujatie sme nazvali Referendum o stave slovenskej dediny s podtitulom „tradičný večer na tému našich tragédií“. Priestor tu dostanú ľudia, ktorí už nevládzu tolerovať fakt, že na Slovensku vládne tyrania jedného svetonázoru. Prajem si, aby sme začali žiť v krajine, kde sú pluralita, tolerancia a sloboda univerzálnymi hodnotami. Nemohlo by sa potom stať, že niekto ide LGBTI ľuďom niečo zakazovať či obmedzovať ich právo na dôstojný život.

Milan Zvada absolvoval štúdium anglického jazyka a filozofie na FHV UMB v Banskej Bystrici a kultúrne štúdie (MA International Performance Research) v Holandsku a Fínsku. Venuje sa prekladateľstvu a publicistike. Pôsobí ako učiteľ anglického jazyka, dramaturg a projektový manažér. 

Viac informácií o podujatí Referendum o stave slovenskej dediny, ktoré sa koná dnes večer (piatok 6. február) v banskobystrickej Záhrade, nájdete na oficiálnej stránke Záhrady.