Po minulom supervolebnom roku, dostanú Slováci v sobotu opäť možnosť vyjadriť svoj názor celoštátnym hlasovaním. Takzvané refrerendum „o rodine“ vyvoláva búrlivé diskusie a sprevádza ho poburujúca mediálna kampaň.

Referendum iniciovala už od apríla 2014 organizácia Aliancia za rodinu, ktorá napokon v závere augusta odovzdala do prezidentského paláca petíciu za vypísanie referenda obsahujúcu presne 389 843 platných podpisov občanov Slovenskej republiky. Na vypísanie referenda je ich potrebných 250-tisíc. Prezident Andrej Kiska sa najskôr obrátil na Ústavný súd so žiadosťou o prehodnotenie ústavnosti otázok. Na základe jeho rozhodnutia napokon z vyhláseného referenda vypadla otázka o zákaze právnej úpravy umožňujúcej napríklad registrované partnerstvo.

Vyhlásené refrerendové otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

voľbyHlasovanie bude prebiehať od 7.00 h do 22.00 h. Jednotlivé okrsky sa však oproti posledným komunálnym voľbám líšia. Svoju referendovú miestnosť nájdete napríklad podľa materiálu mesta. Občania môžu hlasovať aj mimo miesta svojho trvalého bydliska v prípade, že do štvrtka požiadali o vydanie hlasovacieho preukazu. Referendum bude platné iba v prípade, že sa ho zúčastní viac než polovica všetkých oprávnených voličov na Slovensku, čo predstavuje vyše dva milióny občanov. Všeľudové hlasovanie u nás zatiaľ prebiehalo sedemkrát, úspešné bolo len v roku 2003, keď sa ho zúčastnilo vyše 52% oprávnených voličov, ktorí väčšinovo zahlasovali za vstup do Európskej únie.

Referendum sprevádza často poburujúca mediálna kampaň i vyhlásenia rozličných osobností za či proti témam referenda. Podporujú ho najmä cirkvi a rozličné kresťanské spoločenstvá. Organizácia Amnesty International však upozorňuje, že prípadný úspech referenda by mohol viesť k porušeniu medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv. Odporcovia referenda zároveň zdôrazňujú, že nastolené otázky len potvrdzujú súčasný legislatívny stav na Slovensku a preto ho považujú za propagačnú akciu Aliancie za rodinu. Štát bude stáť 6,3 milióna eur.

Ústavná ochrana manželstva, ako zväzku výlučne muža a ženy, funguje v Maďarsku či Chorvátsku. Obe krajiny ale zároveň umožňujú i štatút oficiálneho registrovaného či životného partnerstva osôb rovnakého pohlavia. To funguje aj v Českej republike a celkom vo viac ako polovici krajín Európskej únie. Adopcie detí osobami rovnakého pohlavia sú citlivou témou v každej krajine. Napríklad v blízkom Rakúsku podobný zákaz zrušili len nedávno.

[poll id=35]