Predstavte si Slovensko, kde sa každý človek môže cítiť dobre a rešpektovane, kde je možné žiť hodnotný a dôstojný život. O vytváraní takejto krajiny, o pretváraní negatív na pozitíva a upevňovaní toho dobrého je odvážna iniciatíva Slovensko pre všetkých. 

Zahrada CNK Slovensko pre vsetkychHovorí o tom, čo nás ako ľudí spája a nie o tom, čo rozdeľuje. Kritizuje vykresľovanie rôznorodých menšín ako ohrozenie pre našu spoločnosť, ktoré vysielajú do éteru všakovakí politici či médiá. Skutočnosť, že najväčším ohrozením spoločnosti je populizmus a jednoduché riešenie na zložité problémy, často uniká našej pozornosti.

V rozhovore s Jarmilou Lajčákovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), ktoré je zakladateľom iniciatívy Slovensko pre všetkých, hovoríme aj o podujatí, ktoré sa uskutoční v utorok 21. októbra v Banskej Bystrici.

V utorok 21. októbra sa v Záhrade CNK odohrá podujatie s názvom Slovensko pre všetkých. Na čo sa môžeme tešiť? 

Na inšpiratívne myšlienky a stretnutie s odvážnymi ľuďmi. S ľuďmi, ktorí majú chuť meniť našu krajinu na lepšie miesto pre život pre všetkých ľudí. Na prvom podujatí Slovenska pre všetkých, ktoré sme v marci zorganizovali v Bratislave, bolo vo vzduchu cítiť momentum zmeny. Akoby sa v tej preplnenej sále zväčšovala kritická masa ľudí, ktorí cítia, že takto to už ďalej nejde… Že sa nemôžeme nechať prevalcovať politikmi a médiami, ktorí ponižovanie ľudí a lacný populizmus považujú za štandard a nedokážu ponúknuť obraz toho, ako môžeme vedľa seba v tejto krajine dôstojne žiť. 

Iniciatíva Slovensko pre všetkých rozpráva alternatívny príbeh našej krajiny. Aký je to príbeh? 

Dlho pozorujeme, že politici či médiá nám núkajú obraz o Slovensku, v ktorom sú menšiny, či už náboženské, etnické, národnostné, migranti, LGBTI ľudia alebo sociálne a zdravotne znevýhodnení, niekým, kto akoby netvoril súčasť krajiny ale nežiaducu odlišnosť. Niektoré menšiny, ako napríklad Rómovia, Maďari či migranti alebo najnovšie LGBTI ľudia, sú dokonca vykresľované ako ohrozenie deklarovaných tradícií a tradičných hodnôt. Ide o manipulatívnu techniku politikov, ktorá zneužíva strach ľudí na to, aby získala politickú moc a v neposlednom rade aj cestu k verejným zákazkám. Politici sa stavajú do pozície hrdinov, ktorí nás chránia pred touto domnelou hrozbou tým, že prijímajú reštriktívne opatrenia voči týmto „odlišným“ skupinám. Príkladom je posledná novela ústavy či zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Okrem toho, že takéto opatrenia obmedzujú práva nielen menšín, proti ktorým sú zamýšľané, neponúkajú ani alternatívu pre lepší život – ani pre menšiny ale ani pre väčšinu. Nie sú možnosťou pre Rómov k tomu, aby si našli prácu alebo LGBTI ľudí, aby sa mohli cítiť rovnocenne.

Pritom na Slovensku existuje množstvo mimovládnych organizácií, jednotlivcov aj súkromných firiem, ktorí robia z našej krajiny miesto, kde sa všetci môžeme cítiť dobre. 

Áno, niekto sa venuje výskumu, niekto pomáha seniorom či ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Iný možno dbá na to, aby v jeho firme neboli tolerované sexistické, rasistické či homofóbne poznámky. Práve takýchto ľudí prizývame k tomu, aby s nami hovorili a tvorili to alternatívne Slovensko. My spolu môžeme vytvoriť protiváhu politikom, ktorí, žiaľ, väčšinou nemajú odvahu ani záujem postaviť sa za nepopulárne menšiny.

Slovensko pre všetkých Vol.2 bude teda na strednom Slovensku, v Banskej Bystrici…

Myslíme si, že veľa ľudí z tohto regiónu vie ponúknuť alternatívny obraz, ktorý nadväzuje aj na historický odkaz SNP. Práve preto sme ako rečníkov a hostí pozývali najmä ľudí z okolia Banskej Bystrice. Zaujíma nás, čo si ľudia o tejto iniciatíve myslia a či by sme sa vedeli vzájomne podporiť. Myslíme si, že je dôležité preklenúť určitý „Bratislava – centrizmus“ aj v tomto sektore. Zároveň je to región, kde v krajských voľbách zvíťazil kandidát extrémnej pravice a aj preto si myslíme, že je to správne miesto na otváranie tém vzájomného spolužitia a rešpektu. Sme presvedčení, že aj tu žije množstvo ľudí, ktorí vidia Slovensko ako krajinu pre všetkých a práve tých chceme našimi aktivitami podporiť.

Môže sa aj niekto z Banskej Bystrice pridať k iniciatíve?

Vítame všetkých ľudí, inštitúcie a organizácie, ktoré svojou pracovnou alebo mimopracovnou aktivitou podporujú myšlienku Slovenska pre všetkých. Stačí sa pripojiť k memorandu, ktoré je dostupné na našej stránke na facebook-u. Iniciatíva je priestorom, ktorý ľudí spája v tom, čo majú spoločné. Ponúka možnosť vzájomnej podpory rôznych hnutí v ich advoakčných aktivitách zviditeľnením svojich podujatí alebo aj hľadaním opory. Nie je formalizovaná.

Slovensko pre všetkých, ako sme už spomenuli, je iniciatívou Centra pre výskum etnicity a kultúry. Môžete stručne povedať, čomu sa centrum venuje ? 

Iniciatívu síce začal CVEK, ale je iniciatívou všetkých, ktorí sú jej podporovateľmi a podporovateľkami. Každý môže napríklad používať meno aj logo bezodplatne na svoje aktivity, pokiaľ sú v súlade myšlienku Slovenska pre všetkých. CVEK vznikol predovšetkým ako výskumná inštitúcia. Realizovali sme množstvo prelomových výskumov najmä v oblasti vzdelávania rómskych detí, migrácie a náboženských menšín. Posledných niekoľko rokov sa venujeme aj advokácii a pomoci pri zavádzaní politík do praxe. Momentálne napríklad spolupracujeme s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktorá spúšťa prvý pilotný program affirmative action alebo po našom, dočasných vyrovnávacích opatrení, ktoré majú rómskym uchádzačom a uchádzačkám pomôcť uľahčiť prístup k univerzitnému štúdiu.

JARMILA LAJÈÁKOVÁJarmila Lajčáková (1978) študovala právo a sociológiu na Komenského univerzite. Inšpiráciou pre jej život a prácu bolo však skôr jej  štúdium na magisterskom a doktorandskom stupni na Právnickej fakulte University of Toronto. Od roku 2007 pracuje v CVEK, kde vedie program Monitorovanie menšinovej politiky a koordinuje tiež iniciatívu Slovensko pre všetkých. Aj keď publikovala svoje akademické texty v zahraničí, nikdy jej to neprinieslo toľko spätnej väzby od rozhorčených občanov ako v prípade jej novinových článkov do denníkov SME a PRAVDA. Objavila sa tiež v nezabudnuteľnom texte do denníka SME z pera ministra vnútra  „Som rasista!” ako jedna z  ľudskoprávnych svätuškárok. Nevzdáva sa. Chce, aby jej 6-ročná dcérka Johanka mala šancu žiť v  modernejšej krajine, kde ľuďom na ľuďoch záleží. 

Slovensko pre všetkých v Záhrade CNK v Banskej Bystrici, v utorok 21. októbra (od 19. hod.), privíta týchto hostí:

Peter Vrťo (režisér, herec a riaditeľ Divadla Tiché iskry a arteterapeut Divadla Z Pasáže), Braňo Ondrášik (vysokoškolský pedagóg, aktivista a PR manažér), Mária Koledová (Komunitné Centrum Šobov, Šukar Dživipen), Jakub Lunter (Alfa Bio a antikomplex.sk) a deti z OZ Nádej deťom. Všetci ste srdečne vítaní!