V piatok minulý týždeň sa začal Prológ k 21. ročníku Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018, ktorý sa uskutoční od 5. do 9. októbra v Banskej Bystrici a na ďalších miestach Banskobystrického kraja.

Od roku 1994, kedy sa festival Bábkarská Bystrica konal prvý raz, ho navštívilo viac ako 54 tisíc divákov a diváčok, predstavilo sa na ňom 238 divadelných skupín z dvadsiatich krajín Európy, USA a Izraela, ktoré odohrali na festivale 368 predstavení… Mapa tohtoročnej Bábkarskej Bystrice TOUR je skutočne rozsiahla a pestrá. Umelci a umelkyne z deviatich krajín sveta, medzi nimi po prvý raz aj z Brazílie, potešia publikum nielen v Banskej Bystrici ale aj, ako sa hovorí, „na vidieku“.

O novinkách 21. ročníka festivalu, o jeho Prológu či impulzoch hovoríme s Ivetou Škripkovou, riaditeľkou Bábkového divadla na Rázcestí, ktoré festival Bábkarská Bystrica organizuje,

Čo nové prinesie a kde všade zájde tohtoročná bábkarská „tour“?

Iveta Škripková

Máme viacero noviniek z rôznych oblastí festivalu. Začnem programom. Po prvýkrát privítame divadlo z Brazílie a to súbor Grupo Sobrevento, ktorý tvorí pre deti. Ako milé prekvapenie uvádzam, že budú hrať po slovensky! Z Bieloruska, z východnej časti Európy, k nám zavíta Gomelské bábkové divadlo. Po dvadsiatich šiestich rokoch opäť privítame súbor z Holandska. Lichtbende pracuje experimentálne a s veľkým úspechom s vizuálnymi a tieňovými prostriedkami. V skladbe programu si nájdu svoje rodičia s batoľatami, staršími deťmi, ako aj tínedžeri a tínedžerky. V programe pre dospelých sa predstavia veľmi výnimočné produkcie z Čiech, Poľsko/Nemecka a Francúzska. V našej línii TOUR, v ktorej navštevujeme nepoznané miesta Banskobystrického kraja, po prvýkrát zavítame do obcí Horný Tisovník, Zemiansky Vrbovok, Pohronský Bukovec, a znovu vyvezieme festivalové produkcie do Hriňovej a Ladomerskej Viesky.  Záujemci a záujemkyne o tradičné bábkové divadlo môžu navštíviť naše divadelné šapito, kde je umiestnená oživená výstava, s aktívnymi sprievodcami, a kde sa od piatku 21. septembra počas dvoch týždňov festivalového Prológu konajú produkcie detských divadelných a tanečných skupín. K novinkám patrí aj vydanie publikácie o česko-slovenských bábkarských vzťahoch  pri príležitosti vzniku ČSR Bábky na česko-slovenskej medzi. Program je bohatý a veríme, že si každý nájde niečo, čo ho zaujme.

Koľko súborov a z koľkých krajín vystúpi na festivale?

Predstaví sa devätnásť súborov z deviatich krajín sveta – Slovensko, Česko, Poľsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Francúzsko, Bielorusko a Brazília. Odohrajú dvadsaťdva predstavení v Banskej Bystrici a na miestach TOUR.

Festival, ako sme spomenuli, sa začal už minulý týždeň Prológom. Čo ponúka?

Prológ sme nazvali Predfestivalová platforma pre rodiny a deti. Po dlhej dobe sa nám v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom bábkarských kultúr a hračiek podarilo usporiadať výstavu tradičných bábkových divadiel Rodinné bábkové divadlá. Do netradičného priestoru divadelného šapito sme umiestnili skvosty tradičného bábkarstva zo zbierok Múzea Modrý Kameň. Keďže ide o oživenú výstavu, so sprievodom, návštevníci a návštevníčky majú šancu zažiť výstavu inak. Takisto sa koná výstava divadelných fotiek Slovenské bábky v Plzni, české bábky v Bystrici v Štátnej vedeckej knižnici. Je to pripomenutie úzkej spolupráce medzi slovenskými a českými divadelníkmi a divadelníčkami.

Divadelná a tanečná explózia detských talentov… to je festivalová novinka? Povedzte nám o nej niečo bližšie.

Áno, je to novinka, koná sa po prvý raz na festivale. Počas dvoch víkendov, vždy v sobotu a v nedeľu o 16. hodine vystúpi v šapito „naša budúcnosť“. Tento ročník sme historicky prvýkrát nadviazali spoluprácu s rómskymi kultúrnym centrami, konkrétne s RKC Stará Kremnička, Zvolen a Kari Banská Bystrica, , a tak v rámci Explózie vystúpia štyri rómske tanečné skupiny a štyri detské divadelné súbory z nášho kraja. Deti rôzneho školského veku a ich lektori a lektorky nám predstavia inscenácie, ktoré vznikli ako pôvodná autorská tvorba. A ako som uviedla, všetci majú prvý raz možnosť prezentovať sa v rámci profesionálneho festivalu. V posledný septembrový víkend sa v šapito predstavia talentované deti zo Sliača, Zvolena, Hriňovej a Polomky.

Od roku 2010 má festival dva impulzy. Aké impulzy prináša festival tento rok deťom a aké dospelým divákom a diváčkam?

Pri výbere predstavení sa sústredíme na kvalitné nekomerčné produkcie, ktoré vždy prinášajú niečo nové či v obsahu, v téme alebo vo výrazových prostriedkoch. A to sa týka zahraničných ako aj domácich predstavení. Nedá sa mi, a ani nechcem, vyberať niektoré z ponuky. Všetky stoja za to vidieť. Možno konštatovať, že v tohtoročnom výbere pre deti je oproti minulému ročníku viacero predstavení so živou muzikou a konečne po dlhej dobe sa k nám podarí docestovať renomovanému súboru nového cirkusu La Putyka. To isté, čo som konštatovala pri výbere pre deti, možno povedať aj o výbere programu pre dospelých. Sú to skutočné lahôdky a súbory európskeho formátu z Poľska, Francúzska a Česka. Tým, že divadlo je stretnutie všetkých druhov umení, v každom divadelnom diele, pokiaľ je poctivým a slušným divadlom, je čo objaviť, o čom sa rozprávať a čo prežívať. Aj s deťmi aj medzi dospelými. Dobré divadlo vždy ťahá na špičky, šteklí emócie a provokuje rozum. Domnievam sa, neskromne, že v každom z ponúkaných predstavení sú v rôznych pomeroch namiešané tieto dôležité umelecké prísady.

V ktorých banskobystrických kultúrnych stánkoch sa bude festival odohrávať?

V Bábkovom divadle na Rázcestí, v Štátnej Opere, v Divadle Štúdio tanca, v Robotníckom dome a jedno predstavenie je v Misijnom dome.

Bábkarská Bystrica je bienále, koná sa každé dva roky. Sú dva roky dostatočne dlhý čas na prípravu takéhoto veľkého divadelného podujatia?

Dva roky sú dosť dlhý čas, skôr je problém práve s ročnou pauzou, s útlmom počas roka, pretože každý festival sa pripravuje kontinuálne od skončenia jedného ročníka k druhému. Naša dvojročná pauza niekedy spôsobuje problémy v oslovení súborov – je to dlhý čas, v personálnom obsadení – menia sa ľudia v tíme. Väčšina festivalov má ročnú periodicitu, i keď pravdou je, že tie bábkarské festivaly v Európe sa konajú s dvoj až trojročnou pauzou.

Kedy ste začali s prípravami na aktuálny 21. ročník festivalu a koľko ľudí sa na nich podieľa?

Začali sme po skončení festivalu v roku 2016. Na príprave sa podieľa celý tím a kolektív BDNR, to je 25 ľudí, dobrovoľníci a dobrovoľníčky a veľký počet spolupracovníkov a spolupracovníčok z rôznych kultúrnych inštitúcií, organizácií, obcí, magistrátov, kultúrnych inštitútov, divadelných ústavov, z rôznych oblastí od prekladateľov cez manažérov po technických pracovníkov… Priamo s nami spolupracuje určite viac ako stovka ľudí.

Čo si tak najviac želáte v súvislosti s tohtoročnou Bábkarskou Bystricou a čo by ste chceli odkázať nielen Banskobystričanom a nielen milovníkom a milovníčkam bábkového divadla?

Príďte! Pozerajte sa! Diskutujte! Nechajte sa osloviť krásou a dušou súčasného bábkového divadla. Je to výnimočná príležitosť zažiť niečo, čo sa už nikdy nezopakuje. A prosím, nech vydrží pekné počasie. A nech sa všetko vydarí bez väčších problémov a starostí. Zlomme väz!


Viac informácií o festivale nájdete na stránke Bábkarskej Bystrice.