Rokovania medzi vládou SR a lekármi zlyhali, väčšina banskobystrických lekárov nestiahla svoje výpovede. Chýbajúci počet lekárov chce vláda doplniť vyhlásením núdzového stavu. Lekárov podporila organizácia Priatelia Zeme-CEPA.

Ilustračné foto: BBonline.sk

Od utorka je na celom území Slovenska vyhlásený vládou núdzový stav vo vybraných zdravotníckych zariadeniach. Spomedzi 15 zariadení sa to dotýka aj Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosvelta v Banskej Bystrici. Núdzový stav neplatí pre celú prevádzku, ale je vyhlásený iba pre konkrétnych lekárov. V banskobystrickej nemocnici podľa dokumentu, ktorý predložil Úrad vlády, bude povolaných šesť neonatológov. V čase núdzového stavu musia podľa zákona zdravotníci nastúpiť do práce.

Na celom Slovensku podalo k 1. decembru výpovede približne 2000 lekárov. Tí požadujú zvýšenie platov o 1,25 až 2,5 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Vláda im ponúka 1,17 až 1,73 podľa praxe a pozície lekára. Vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode medzi oboma stranami, hrozí, že v nemocniciach nebude mať kto liečiť.

Na stranu štrajkujúcich lekárov sa postavila organizácia Priatelia Zeme-CEPA, ktorá ma jednu z pobočiek aj v Banskej Bystrici a sídlo v Ponickej Hute. Ich vyhlásenie „Nedržte huby ani krok! Vydržte!“ vyjadruje podporu lekárom a oceňuje ich odvahu postaviť sa za zlepšenie pracovných podmienok a proti privatizácii zdravotníctva. Otvorený list končí slovami: „Vaše principiálne a koordinované vystúpenie na ochranu verejného záujmu v zdravotníctve proti predátorským privatizérom a za vytvorenie dôstojných pracovných podmienok lekárov urobilo práve zo stavu lekárov pevný oporný bod autentickej občianskej spoločnosti na Slovensku. Dávate výborný príklad sestrám, učiteľom a vedcom. To nie je málo!“ Za Priateľov Zeme-CEPA je podpísaná Magdaléna Grambličková a Juraj Zamkovský.