Banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta sa ďalej radí medzi najlepšie štátne a fakultné nemocnice na Slovensku podľa nezávislého hodnotenia inštitútu INEKO. Z čela rebríčka však poklesla na druhé miesto. Podpísalo sa pod to viacero faktorov.

„Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici lieči z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku a aj tento rok obhájila post najtransparentnejšej nemocnice,“ konštatuje INEKO.

Okrem transparentnosti sa v minulých rokoch hodnotenie Rooseveltovej nemocnice opieralo aj o nadpriemerné hodnotenie spokojnosti pacientov. To sa však zhoršilo. „Medziročne jej pribudli pokuty od ÚDZS za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Banskobystrickej nemocnici sa medzi rokmi 2019 a 2020 výraznejšie zvýšila miera rehospitalizácií, v roku 2021 neklesli a v spojitosti s administratívnou opravou aj starších údajov tohto indikátora to malo za následok medziročný signifikantný bodový pokles,“ dodáva v hodnotení INEKO.

Inštitút však poukazuje na fakt, že Rooseveltka patrila k nemocniciam, ktoré odliečili najviac kovidových pacientov na Slovensku. To zapríčinilo aj pokles počtu vykonaných operácií. Aj napriek tomu si nemocnica udržiava vysoké hodnotenie operačných skúseností lekárov a ich tímov.

„Rok 2021 bol aj pre Rooseveltovu nemocnicu veľmi špecifický hlavne z dôvodu pretrvávajúcej pandémie. Odložené výkony sa odrazili na spokojnosti pacientov, zníženej operatíve a hlavne rehospitalizáciách z titulu ich presunu medzi poskytovateľmi. Aj to však za každých okolností pre nás znamená, že poskytovanie ekonomicky a medicínsky efektívnej starostlivosti s absolútnym rešpektom voči pacientovi musí byť našim trvalým cieľom,“ uviedla v reakcii na hodnotenie riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.

Aj keď vysoký počet kovidových pacientov zapríčinil zníženie celkového počtu operačných výkonov, stále sa tunajšia nemocnica radí medzi tie, v ktorých sa ich vykonáva najviac. „Viac operačných výkonov realizuje len oveľa väčšia Univerzitná nemocnica Bratislava UNB pozostávajúca však až z piatich pracovísk – v podstate funkčne samostatných nemocníc,“ konštatuje INEKO.