Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici aj tento rok obhájila prvenstvo v rebríčku transparentnosti nemocníc na Slovensku. Ukázal to výskum inštitútu INEKO na základe 75 sledovaných údajov o každej nemocnici, zoskupených v dvadsiatke indikátorov transparentnosti. Medzi ne patrili napríklad informácie pre verejnosť na webstránkach nemocníc, ich kvalita, ale aj miera spokojnosti pacientov, elektronické objednávanie, zverejnenie dát Národného centra zdravotníckych informácií či rozsah návštevných hodín. Transparentnosť je jednou zo šiestich oblastí, ktoré sa posudzujú pri komplexnom hodnotení Nemocnice roka. Výsledky tohto hodnotenia budú zverejnené ešte počas decembra.