Vedenie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica dnes na stretnutí so zamestnancami nemocnice informovalo o aktuálnej ekonomickej situácií a oboznámilo ich so stanovenými cieľmi a stratégiou ako ich dosiahnuť.

Banskobystrická nemocnica má mesačné príjmy na úrovni okolo 3,8 milióna eur, ale výdavky priemerne dosahujú viac než 5,5 milióna eur. Pri súčasnom stave hospodárenia tak nemocnici mesačne chýbajú disponibilné zdroje v sume 1,7 mil. €. „Legislatívne zmeny v minimálnych mzdových nárokoch lekárov, sestier a pôrodných asistentiek zložitú finančnú situáciu ešte prehĺbili. Z obavy, že vo vzťahu k veriteľom nebude možné zabezpečiť plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, je vedenie nemocnice nútené prijať zásadne opatrenia,“ píše sa v dnešnom vyhlásení nemocnice. Podľa nového riaditeľa nemocnice Vladimíra Baláža (Smer-SD) je pre dosiahnutie týchto cieľov potrebná celková zmena postoja zamestnancov.

Zavedením rozpočtových obmedzení v oblasti spotreby a nákupov liekov a ŠZM sa má optimalizovať vynakladanie finančných prostriedkov. Ďalším z opatrení má byť zavedenie plánovania hospitalizácii pacientov všetkých zdravotných poisťovní prostredníctvom interného informačného systému. Najväčší podiel na mesačných nákladoch nemocnice majú mzdové náklady, ktoré pri 2143 zamestnancoch predstavujú k 30. aprílu 2012 2,8 milióna eur, čo tvorí 74% mesačných príjmov nemocnice. V súčasnosti rôzne príplatky zamestnancov nad rámec zákonníka práce predstavujú mesačne sumu 300 tisíc eur. Na základe týchto zistení vedenie nemocnice začalo rokovania s odbormi.

„Od prijatých opatrení očakávame konsolidáciu financií, optimalizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti a zefektívnenie procesov, čo ovplyvní aj súčasnú štruktúru pracovných miest smerom k ich racionalizácii,“ hovorí vo vyhlásení Baláž.

Nemocnica mala navyše ku koncu apríla záväzky vo výške takmer 30,5 milióna eur, z ktorých je až 21,3 milióna po lehote splatnosti.