V celoslovenskej ankete TOP Inovácie v medicíne získali za uskutočnené unikátne zákroky ocenenie dvaja odborníci z FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Jozef Babeľa má ocenenie za unikátnu robotickú operáciu pacienta s rakovinou močového mechúra a Stanislav Okapec za rádiologický intervenčný zákrok na pečeni – rádioembolizáciu. Oba zákroky uskutočnili odborníci na Slovensku vôbec po prvýkrát.

Druhý ročník ankety TOP Inovácie v medicíne je ďalším projektom Zdravotníckych novín, ktorých snahou je zviditeľniť výkony, operácie či technológie, ktoré sú výnimočné, a ktoré posúvajú úroveň zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom na Slovenku o krok vpred. Hlasovanie prebiehalo on –line počas letných mesiacov. Verejnosť a odborníci vyberali tých najlepších vo ôsmich kategóriách. „Cením si hlavne to, že si niekto všimol prácu intervenčných rádiológov. Hoci sme súčasťou multidisciplinárneho tímu, vo vzťahu k pacientovi pracujeme, na rozdiel od klinických lekárov, tak trochu inkognito,“ povedal pre Zdravotnícke noviny Stanislav Okapec, primár Oddelenia rádiológie.

Ďalší z ocenených Jozef Babeľa, z Urologickej  kliniky zhodnotil: „Znamená to ocenenie práce nielen mojej, ale celého kolektívu. Najväčšiu zásluhu má náš prednosta MUDr. Vladimír Baláž, PhD., ktorý je „otcom“ myšlienky robotiky v Banskej Bystrici a na Slovensku vôbec. A ocenenie znamená pre nás aj to, že držíme trend s európskou a svetovou urológiou.“

„Našim odborníkom úprimne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. Získané ocenenia sú veľkou cťou a zadosťučinením aj pre nemocnicu ako takú. Ako zdôrazňujú samotní  lekári, uskutočnené unikátne zákroky nie sú výsledkom len práce jednotlivca,  ale celého tímu ľudí. My vo vedení nemocnice sa im snažíme vytvoriť čo najlepšie podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale sú to práve tímy našich lekárov, sestier a ostatného personálu, ktorí tej starostlivosti dodávajú potrebnú kvalitu,“ uviedla generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková. 

Ocenenie odovzdali víťazom počas septembrovej  konferencie Slovenské zdravotníctvo 2017 generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan a šéfredaktorka spomínaného periodika Katarína Lovásová.