Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2020 v rámci hodnotenia inštitútu INEKO v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Triumfovala tak tri roky po sebe.

Nemocnice boli hodnotené podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie uplynulých 4 rokov.

„Je to ocenenie, ktoré nás posúva všetkých vpred, celý tím 2445 zamestnancov. Vďaka INEKO, že aj tento rok, ste benchmark spracovali. Mrzí ma, že v tejto dobe nemôžeme implementovať viac inovácií, ktoré máme v pláne, ale hlavne, ako tak, zatiaľ neľahkú situáciu zvládame,“ povedala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Na druhom mieste sa umiestnila Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, tretia skončila Univerzitná nemocnica Martin. Na výsledky nemocníc nemala vplyv pandémia koronavírusu, keďže ako informuje INEKO, hodnotenie bolo založené predovšetkým na dátach z rokov 2016 až 2019.

Čo konštatuje INEKO

„Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici získala aj po roku ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz má v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku. Ťažké diagnózy pacientov samozrejme objektívne sťažujú možnosť dosahovať najlepšie indikátory kvality, keďže sú prirodzene spojené s väčšími zdravotnými komplikáciami a väčším rizikom úmrtí. Preto je cenné, že sa „Rooseveltka“ medziročne zlepšila v parametroch kvality. Banskobystrická nemocnica vykonáva ročne sumárne druhý najvyšší počet operácií v tých oblastiach, kde väčšia skúsenosť zdravotníckeho personálu pozitívne vplýva na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Viac operačných výkonov realizuje na Slovensku len oveľa väčšia Univerzitná nemocnica Bratislava pozostávajúca však až z piatich nemocníc. Počas ostatných dvoch rokov nedostala Rooseveltova nemocnica ani jednu pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) za zle poskytnú liečbu a má spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc druhých najspokojnejších pacientov. Po roku, kedy ju v Indexe transparentnosti, ktorý zostavuje INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko, predstihli až štyri fakultné nemocnice, sa nemocnica z Banskej Bystrice suverénne vrátila na líderskú pozíciu. Je za tým vedomé úsilie vedenia nemocnice, ktoré tlačilo na ešte väčšiu otvorenosť a zlepšovanie poskytovania informácií laickej, ako aj odbornej verejnosti. Za zmienku stojí určite tiež fakt, že Rooseveltke sa ako jedinej oddlžovanej veľkej štátnej nemocnici podarilo medziročne znížiť stratu a dlh po lehote splatnosti, ak neberieme do úvahy vplyv oddlžovania. FN Nitra zostáva naďalej jediným zariadením v kategórii štátnych fakultných nemocníc, ktoré nevytvára straty a záväzky po lehote splatnosti,“ uvádza INEKO vo zverejnených výsledkoch hodnotenia.