Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici zakúpila počas roka 2021 z nenávratných finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov nové prístrojové vybavenie v celkovej hodnote 1,6 milióna eur.

Ide o digitálne mobilné skiagrafické RTG zariadenia, prenosné ultrasonografické prístroje, anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií, monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu a automatizovaný systém pre RT – PCR laboratórnu diagnostiku Covid-19. Všetky prístroje a vybavenie sú už na oddeleniach a lekári ich využívajú v prospech pacientov.

Nemocnica začiatkom roku uspela so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a s projektom „Vybavenie FNsP FDR BB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19“ získala prostriedky na zmiernenie dopadov pandémie v hodnote vyše dvoch miliónov eur.

„Som veľmi rada, že vďaka skúsenému tímu sa nám podarilo predložiť úspešný projekt. Vďaka získaným finančným prostriedkom sme mohli zaobstarať neobvyklé množstvo zdravotníckej techniky, ktorá nám významne pomohla zabezpečiť a skvalitniť liečbu o pacientov s ochorením Covid-19 a do budúcna udržať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo viacerých odbornostiach „bielej medicíny, “ uviedla Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie kapacity FNsP FDR BB v zdravotníckom systéme a zabezpečenie ochrany verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19. Vďaka projektu sa zlepšila vybavenosť nemocnice zdravotníckou a laboratórnou technikou.