Po sobotňajšom spustení očkovania proti ochoreniu Covid-19 v Nitre, začne s očkovaním už v nedeľu, 27. decembra, aj banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta.

„Vo vstupnej hale lôžkovej časti na 0. poschodí sme zriadili Vakcinačné centrum, ktoré bolo zariadené potrebným materiálno-technickým vybavením. Dodanie prvých vakcín očakávame v priebehu soboty. Máme pripravený zoznam záujemcov, ktorí budú postupne pozývaní podľa harmonogramu,“ informovala nemocnica na sociálnej sieti.

Banskobystrická nemocnica spustí očkovanie medzi prvými. Po Fakultnej nemocnici v Nitre spustia spolu s Rooseveltovou nemocnicou v nedeľu očkovanie aj viaceré nemocnice v Bratislave a tiež nemocnica v Košiciach.

Banskobystrická nemocnica vo vyhlásení na sociálnych sieťach uviedla, že očkovanie je najefektívnejším spôsobom kontroly súčasnej pandémie nového ochorenia Covid-19. Odborníci sa zhodujú, že pre vytvorenie tzv. kolektívnej ochrany označovanej aj ako „kolektívna imunita“ je v prípade ochorenia Covid-19 potrebné preočkovanie aspoň 60 – 70% populácie.

Očkovanie na Slovensku bude prebiehať postupne podľa vládou schválenej Národnej očkovacej stratégie. Postupnosť je zapríčinená aj obmedzenými dodávkami samotnej vakcíny. V Európskej únii bola zatiaľ schválená len jediná z viacerých vyvíjaných vakcín, a to vakcína spoločností Pfizer a BioNTech. Tou sú už dlhšie očkovaní aj obyvatelia U.S.A., Kanady či Veľkej Británie a v týchto dňoch sa očkovanie spúšťa naprieč Európskou úniou.

Slovenská očkovacia stratégia hovorí o vytvorení najskôr takmer troch desiatok očkovacích miest, následne takmer osemdesiatky v každom okrese. Očkovanie bude dobrovoľné a bezplatné, prebiehajúce na základe predchádzajúcej registrácie a postupne podľa určenej prioritizácie.

I. vlna – ZP, Zamestnanci DSS, kritická infraštruktúra

1. Zdravotnícki pracovníci – poradie očkovania:

 • Zdravotnícki pracovníci pracujúci priamo v nemocnici s COVID pacientmi v červenej zóne, zdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na diagnostike COVID, pracovníci RÚVZ
 • Zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami
 • Ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom
 • Študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdravotníckeho pracovníka podľa platných predpisov
 • Ostatní študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom
 • Zamestnanci obslužných organizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocniciach – napr. upratovacie služby apod….

2. Zamestnanci DSS, terénni sociálni pracovníci, pracovníci organizácií (napr. n.o.), ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s COVID –19 a na zabezpečení očkovania

3. Zamestnanci kritickej infraštruktúry štátu- v prvej vlne iba tie osoby v rámci kritickej infraštruktúry štátu a silových zložiek, ktoré sú v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou.

 • Silové zložky – vojaci, policajti, hasiči(v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou)
 • Pracovníci inej kritickej infraštruktúry (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou)

II. vlna – Pacienti v DSS, Pacienti nad 65 rokov, chronicky chorí pacienti

 • Pacienti v DSS –aplikácia vakcíny prostredníctvom mobilných tímov
 • Pacienti nad 65 rokov
 • Imobilní pacienti – vakcinácia zabezpečená mobilnými jednotkami
 • Onkologickí pacienti
 • Dialyzovaní pacienti –aplikácia priamo na hemodialyzačných centrách
 • Transplantovaní pacienti
 • Pacienti s biologickou liečbou
 • Pacienti s autoimunitnými ochoreniami
 • pacienti s poruchou imunity, pokiaľ nie je kontraindikáciou ku podaniu vakcíny
 • Pacienti s diabetes mellitus
 • Pacienti s neurologickými závažnými chorobami – SM a pod…
 • Pacienti s kardiovaskulárnymi chorobami
 • Pacienti so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných
 • Ostatní pacienti s chronickými chorobami

III. vlna – Špecifická populácia s vysokým rizikom šírenia ochorenia

 • Učitelia
 • Marginalizované rómske komunity
 • Bezdomovci
 • Azylanti

IV. vlna – Ostatní obyvatelia starší ako 18 rokov