Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta (FNsP) v Banskej Bystrici sa v hodnotení slovenských nemocníc Inštitútu pre ekonomické otázky (INEKO) umiestnila v prvej trojke. Transparency International ju už druhý rok po sebe označil za lídra v transparentnosti nemocníc.  

Inštitút INEKO tretí rok hodnotil úroveň slovenských nemocníc. FNsP F.D. Roosevelta v tomto hodnotení získala v kategórií štátnych univerzitných a fakultných nemocníc tretie miesto. Hoci je to oproti minulému roku posun o jednu priečku nižšie v celkovom ratingu si polepšila. Zvýšilo sa jej hodnotenie pri ukazovateľoch spokojnosť pacienta, hospodárenie a v transparentnosti dosahuje bezkonkurenčných 97 bodov zo 100.

  „Veľmi nás teší, že naše celkové hodnotenie sa oproti minulému roku zvýšilo. Osobitne prikladám veľký význam zvýšeniu ukazovateľa spokojnosti pacientov, pri ktorom sme zaznamenali najvýraznejší posun smerom nahor. Získané umiestnenie nevnímam len ako ocenenie, ale je pre nás výzvou a záväzkom, aby sme ďalej pracovali na zlepšovaní podmienok pre našich pacientov,“ uviedla generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Nemocnica už druhý rok absolútne vedie v transparentnosti. Transparency International Slovensko ohodnotila  FNsP F.D. Roosevelta indexom transparentnosti 91,4 % čo je náskok pred druhou najtransparentnejšou nemocnicou takmer o 20 percent.  „Najtransparentnejšou nemocnicou je aj tento rok fakultná nemocnica F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ukázalo naše hodnotenie takmer 80 nemocníc či ústavov v rámci rebríčka Nemocnica roka, ktoré každoročne robíme v spolupráci s Inštitútom INEKO. „Rooseveltka“ má najviac informácií o svojich výkonoch, manažmente či hospodárení na webe, a tiež najlepšie komunikuje s občanom či pacientom emailom,“ informuje na svojej facebookovej stránke Transparency International Slovensko.

Od začiatku roku 2015 zverejňuje ako jediná nemocnica v SR na svojej webovej stránke priebežné ekonomické výsledky, verejné obstarávania, vybrané ukazovatele z personalistiky, indikátory kvality atď. „ Transparentný sa nesnažíme byť len pri  zverejňovaní čísel, snažíme sa aj o zmenu postoja zdravotníckeho zariadenia. Byť bližšie k pacientom, poskytnúť kvalitnú liečbu, primerané služby, ale aj dostatok informácií, odpovede na otázky a predchádzať akejkoľvek nespokojnosti. Otvorení sa snažíme byť aj voči našim zamestnancom ktorým sme dali priestor spolupodieľať sa na vybraných rozhodovacích procesoch,“ približuje generálna riaditeľka nemocnice.