Quantcast

Deň svätého Valentína alebo Deň zaľúbených. Na Slovensku zatiaľ ešte nie celkom udomácnený sviatok, ktorý má svojich priaznivcov aj odporcov. Tak či onak, nielen v tento deň sa nielen Banskobystričania môžu na chvíľu stať Rómeom a Júliou.

14_PermonBanskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v dňoch 14. – 16. februára verejnosti opäť sprístupní balkón na priečelí Matejovho domu.

Po prehliadke audiovizuálnej expozície sa zamilované páry ale aj rodiny s deťmi môžu spoločne vyfotografovať v dobových kostýmoch na balkóne Matejovho domu.

Fotenie je v cene vstupenky do expozície, navyše vstupenka je aj dokladom na 20-percentnú zľavu na Valentínske menu v reštaurácii Barbakan.

Deň sv. Valentína (do roku 1969 označený ako Božie hody) je spomienkou na dvoch kresťanských svätcov (jeden z nich sa volal sv. Valentín), umučených rímskym cisárom Claudiom II. Gothicusom. Svätého Valentína skrátili o hlavu, pretože neprestal oddávať mladé páry napriek tomu, že to Claudius zakázal. Cisár bol totiž presvedčený, že ženatí vojaci nie sú takí dobrí ako slobodní. V starovekom Ríme bol 14. február sviatkom plodnosti (Lupercalia) – na počesť Lupercusa, boha pastierov. Jedna zo zvyklostí týchto osláv prikazovala mladým devám, aby napísali ľúbostné odkazy. Odkazy sa vložili do veľkej urny, ktoré si odtiaľ vyťahovali slobodní muži. Tí potom dvorili tej panne, ktorej odkaz si vytiahli. V priebehu storočí sa všetky vplyvy premiešali a vznikol „moderný” sviatok zaľúbených…

Matejov domMatejov dom bol postavený v roku 1479 vo vnútri Mestského hradu a bol včlenený do Baníckej bašty. Je to vysoká štvorposchodová stavba v tesnej blízkosti slovenského kostola. Miestnosti sú zväčša plochostropé, na prízemí a prvom poschodí majú niektoré miestnosti valenú klenbu. Na fasáde je vročenie (1479), reliéfne kamenné erby Mateja Korvína a Beatrix Aragónskej a erb mesta. Priečelie zdobí kamenný balkón. V Baníckej bašte boli počas 16. – 17. stor. umiestnené delá, ktoré chránili Mestský hrad od severu. Budova neskôr slúžila ako sklad pušného prachu ale aj obilia. V 16. stor. tu bol aj mlyn na obilie, preto sa bašta nazývala aj Mlynská. V rokoch 1907 – 1909 bol Matejov dom zreštaurovaný a bola v ňom otvorená prvá expozícia múzea.