Generálny riaditeľ Lesov SR Igor Viszlai, primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola a generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Igor Morong v utorok popoludní v Banskej Bystrici položili vence k pamätníku významného lesného hospodára Jozefa Dekreta Matejovie. 18. január 2011 bol dňom, kedy uplynulo 170 rokov od smrti tejto významnej historickej postavy presadzujúcej systematickú starostlivosť o lesy, ale zároveň to bol deň, kedy slávnostne otvorili Medzinárodný rok lesov.

Spojenie pietnej spomienky s otvorením roka, ktorý sa bude niesť v znamení lesov, bolo teda v Banskej Bystrici viac než symbolické. Generálny riaditeľ Lesov SR Igor Viszlai na adresu významnej postavy nášho lesného hospodárstva  J. D. Matejovie zdôraznil: „Vniesol do lesníctva to, že les nie je o rúbaní dreva, ale hlavne o starostlivosti oň. Ako prvý Slovák začal umelo obnovovať lesy, ktoré v tom období vyrubovali pre potreby želiarstva, hút a sklární.“

Stále aktuálny odkaz komorského lesmajstra a vedúceho Lesného úradu v Banskej Bystrici, ktorého 170. výročie smrti si v týchto dňoch pripomíname, zdôraznil aj primátor Peter Gogola. Zároveň vyzdvihol fakt, že les má najmä z hľadiska svojej rekreačnej funkcie v Banskej Bystrici a okolí veľký potenciál : „Nechceme len plniť pokladnicu za predané drevo z mestských lesov, ale aj ponúkať obyvateľom i návštevníkom mesta možnosť oddýchnuť si v okolí Banskej Bystrice, pretože k tomu máme vynikajúce podmienky. Myslím si, že rekreačná funkcia lesov je v prípade nášho mesta prioritná.“