Ešte v júli minulého roka dostalo mesto Banská Bystrica od Ministerstva kultúry SR grant na obnovu Robotníckeho domu vo výške 50 000 eur. Tieto finančné prostriedky zostali nevyužité, pretože mesto si využitie grantu rozmyslelo.

robotnicky - dom - ic bbZmluva o dotácii bola medzi mestom a Ministerstvom kultúry SR podpísaná 10. júla 2012. Od tohto dátumu sa niekoľkokrát žiadalo o zmenu termínu odovzdania stavby. Prešiel približne rok a dva mesiace a s rekonštrukciou Robotníckeho domu sa ani len nezačalo. Dôvodom je, podľa Mestského úradu, vysoká miera nutnej spoluúčasti mesta na rekonštrukcii danej budovy.

„Ak by bola rekonštrukcia financovaná z predmetného grantu, miera spoluúčasti by bola pre mesto príliš veľká. Náklady na najlacnejšiu skolaudovateľnú rekonštrukciu objektu sú 215 000 eur, pričom príspevok od štátu by bol len vo výške 50 000 eur,“ vyjadrila sa hovorkyňa primátora Martina Kanisová. Prestavba Robotníckeho domu za čiastku 215 000 eur by podľa slov Kanisovej pokryla iba nevyhnutné úpravy.

„Projekt na celkovú obnovu Robotníckeho domu je vypracovaný na sumu 1,4 milióna eur, čiže príspevok štátu by bol len vo výške 3,57 %. To by bolo pre mesto nerentabilné a navyše by sme stratili možnosť uchádzať sa o granty väčšieho rozmeru,“ vysvetlila Kanisová dôvod neprijatia grantu mestom.

MsÚ teda plánuje sledovať výzvy na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a ak sa naskytne príležitosť, o grant väčších rozmerov sa bude opätovne uchádzať. Faktom však zostáva, že kultúrny dom, aj keď menších rozmerov, bude v Banskej Bystrici aj naďalej chýbať.

Historická budova Robotníckeho domu vznikla vďaka iniciatíve banskobystrických robotníkov. Tí sa v roku 1923, v čase najväčšej hospodárskej krízy, rozhodli, že potrebujú priestory na stretávanie sa, a tak sa na stavbu tohto domu spoločne vyzbierali.