Mnohí si ho ešte pamätajú ako zakladateľa a štvornásobného producenta úspešného študentského Majálesu v Banskej Bystrici. Kandidát, bloger, aktivista za rozvoj demokracie na úkor partokracie. Prinášane rozhovor s občianskym kandidátom č. 36 za hnutie 99% Róbertom Huranom.

Čo vás motivovalo kandidovať do Národnej rady?

Veľmi zlý stav našej spoločnosti. Nezamestnanosť, potravinová ne-sebestatočnosť, korupcia, nedôveryhodné súdnictvo, či zadlžovanie našich detí sú jasným dôkazom o tom, že nežijeme v normálnej krajine.  Keďže nie som typ človeka, ktorý strká hlavu do piesku, či mudruje pri pive, rozhodol som sa kandidovať a uchádzať sa o dôveru občanov.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na kandidátke strany 99 % – občiansky hlas?

Stotožňujem sa s myšlienkami 99% vs. 1%, ktoré  spísal a jasne pomenoval prof. Jozef Stiglitz  vo svojej eseji „Jedno percento“. Ďalším dôvodom je veľmi dobre zvolený spôsob výberu  kandidátov. Kandidátka 99%  (ako prvá v histórii Slovenska) sa vyberala na základe Internetového hlasovania ľudí. Toto sú jasné ciele a fakty, ktoré nám dávajú silný mandát v boji proti partokracii a politickej oligarchii.

Ľudia vnímajú stranu 99% – občiansky hlas najmä cez masívnu mediálnu kampaň. Ako človek z jej kandidátky, má táto strana čo ponúknuť aj za „pekným obalom“?

Mnohí  dosluhujúci politici stratili kontakt s realitou. Úplne zabudli, prečo nás zastupujú a prečo si ich platíme z našich daní. Na našej kandidátke sú osobnosti, ktoré majú obrovské odborné zázemie a  predpoklad na realizáciu zodpovednej a kvalitnej práce. Práce, ktorá bude prínosom pre celé Slovensko. Odbornosť a videnie  reality je našou silnou stránkou. Môžem Vás ubezpečiť, že rozhodne máme čo ponúknuť.

Ak by ste boli zvolení do parlamentu, o čo by ste sa ako poslanec Národnej rady snažili v prvom rade, a aké by boli oblasti, v ktorých by ste sa chceli angažovať?

V otázke boja proti korupcii, sa budem snažiť o dotiahnutie zákona o verejnom obstarávaní a fungovania elektronických aukcií. Tu vidím obrovské rezervy na šetrenie verejných zdrojov.

V otázke tvorby pracovných miest budem presadzovať maximálne zjednodušenie podmienok podnikania a podporovať hlavne domáce investície. Chcem presadiť niekoľko konkrétnych zákonných zmien na rozviazanie rúk starostom a primátorom, aby mali reálne právomoci napríklad aj pri rozvoji  priemyselných parkov. Pre malých podnikateľov chcem zrušiť povinnosť mať registračné pokladnice a zaviesť komplexnú elektronizáciu verejnej správy – eGovernment.

Ďalej sa budem angažovať v problematike rozvoja demokracie a potláčania partokracie. Určite budem presadzovať vylepšenie volebného systému a upriamovať aktivity k rozvoju priamej demokracie, čiže aj sfunkčnenie inštitútu referenda.

V E.U. a zahraničnej politike budem presadzovať rovnaké podmienky pre všetky štáty.  Je nenormálne ak sú naši poľnohospodári v dotáciach diskriminovaní voči kolegom v iných krajinách. Výsledok je, že Slovensko stráca potravinovú sebestačnosť a prácu pre ľudí. To je neakceptovateľné. Medzinárodná a E.U. spolupráca má zmysel len vtedy, ak je výhodná a spravodlivá pre všetkých.

Na lokálnej úrovni budem tvrdo hájiť záujmy nášho regiónu (napr. vrátenie daňovej centrály do BB) a dobudovávanie infraštruktúry- predĺženie R1 do Ružomberka  a vybudovanie R2 od Zvolena až po Košice.

Pri tejto príležitosti by som rád pozval všetkých občanov na stretnutie s občianskymi kandidátmi 99% (lokálny aj top kandidáti – napr. aj p.Radačovský) dnes (28.2.2012) o 16:00 v hoteli Lux.

Viac informácií o mne nájdete na www.huran.sk.