Prevažne teplé a slnečné počasie počas minulého týždňa prispelo k predpokladanému výraznému nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Denné koncentrácie spór plesní sa ale naďalej udržiavajú v nižších a stredných hladinách.

kvety-alergia„Oteplenie teda prinieslo so sebou ťažké chvíle pre alergikov, nakoľko sa v ovzduší začal kumulovať súbežne peľ viacerých druhov silných jarných alergénov. K jelši a lieske, ktorá ešte stále kvitne najmä vo vyšších polohách, pribudla breza, jaseň, hrab, dub. Ich sumárne vysoké denné koncentrácie zvvyšujú riziko vzniku zdravotných problémov alergikov. V uplynulom týždni už boli zachytené veľmi vysoké denné koncentrácie peľu brezy skoro na celom Slovensku,“ konštatuje k aktuálnej peľovej situácii na Slovensku RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Koncentrácié peľu v Bystrici jedny z najvyšších na Slovensku

Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytila pred pár dňami monitorovacia stanica v Bratislave a to až 1 873 peľových zŕn na meter kubický vzduchu a v Banskej Bystrici 1068 peľových zŕn na meter kubický vzduchu. V ovzduší sa ešte vo vysokých koncentráciách vyskytoval peľ jaseňa , brestu a peľ slabších alergénov – topoľa, vŕb i drevín z čeľade cyprusovité-tisovité. Stúpli denné koncentrácie peľu hrabu a duba, pribudol aj peľ buka. Peľ brezy , jaseňa a hrabu sa stal dominantným alergénom najbližších dní. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu Cladospórium, ale ich výskyt bol hlásený len v nižších koncentráciách.

Tieto a nasledujúce dni budú alergikom poriadne komplikovať zdravotný stav. Peľová sezóna brezy je v plnom prúde a možno očakávať, že bude dosahovať vysoké denné koncentrácie počas celého týždňa. Vysoké denné hladiny bude na väčšine územia dosahovať aj peľ jaseňa a hrabu. Zvýšia sa denné koncentrácie peľu duba a buka, pribudne peľ ovocných stromov. Dôjde však aspoň k poklesu peľu jelše a liesky aj na strednom, severnom a východnom Slovensku. Poklesnú aj hladiny peľu topoľa, vŕby, brestu i drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Kumulácia vysokých denných koncentrácií peľu viacerých silných alergénov v ovzduší znamená pre alergikov ďalšie zvyšovanie rizika zdravotných problémov. Analýzu aktuálnej peľovej situácie pripravili odborníci PIS v Banskej Bystrici na základe výsledkov monitorovacích staníc pri ÚVZ SR Bratislava a jednotlivých RÚVZ v Košiciach, Nitre, Trnave, Žilne a samozrejme v Banskej Bystrici.