Gymnázium Andreja Sládkoviča online vzdelávanie po technickej stránke zvláda. Avšak riaditeľka gymnázia Iveta Onušková tvrdí, že osobný kontakt je pri vyučovaní nenahraditeľný.

Kvôli pandémii koronavírusu aktuálne prebieha dištančné vzdelávanie na všetkých slovenských stredných školách. Výnimkou nie je ani bystrické Gymnázium Andreja Sládkoviča.

Gymnázium bolo na dištančné vzdelávanie už vopred pripravené. Prieskumu technického vybavenia študentov sa vedenie začalo venovať už v priebehu minulého školského roka, pričom od septembra zbiera aktualizované informácie. Podľa riaditeľky Ivety Onuškovej, v škole nie je študent, ktorý by sa po technickej stránke nevedel pripojiť  na online vyučovanie.

V škole sa však nachádza približne pätnásť až dvadsať žiakov, ktorí zdieľajú počítač s ďalším rodinným príslušníkom. Vedenie situáciu rieši vopred naplánovaným rozvrhom online hodín. „Keďže naši študenti vedia rozvrh dopredu, prácu s počítačom si vedia naplánovať aj tí, ktorí zariadenie zdieľajú so súrodencom alebo rodičom, ktorý je na home office. Zatiaľ sa nestalo, že by sa niektorý z nich nepripojil,“ uvádza riaditeľka gymnázia.

Väčšina vyučujúcich pracuje zo školy. Možnosť pracovať z domu majú len učitelia s rizikovým zdravotným stavom alebo tí vo vyššom veku. V prípade ostatných učiteľov škola nepristúpila k home office, pretože je schopná zabezpečiť technické vybavenie na dištančné vzdelávanie. „Tým, že je veľký nápor na internet, zo začiatku sa stávalo, že sa spojenie so žiakmi prerušilo. Avšak veľmi rýchlo sme všetky technické nedostatky vyriešili. V tejto fáze vzdelávame bez problémov,“ približuje Onušková.

Dištančné vzdelávanie je forma riadeného samostatného štúdia. Okrem online hodín, vyučujúci študentom poskytujú konzultácie, pracovné listy, videá, prezentácie, kvízy, študijné materiály a texty. Podľa Onuškovej sú všetky študijné pomôcky konštruované tak, aby čo najviac uľahčovali samostatné štúdium. Napriek tomu je takýto typ vyučovania veľmi náročný pre obe strany, pričom osobný kontakt nedokáže úplne nahradiť. Pri výchovno-vzdelávacom procese je podľa riaditeľky gymnázia totiž zásadná aj mimika a očný kontakt a nenahraditeľná je aj priama spätná väzba.

Slovami riaditeľky, nielen učitelia, ale aj žiaci konštatujú, že by sa radšej vzdelávali prezenčne. Študentom chýba najmä sprostredkovanie učiva: „Dištančné vzdelávanie je postavené nielen na práci pedagóga, ale predpokladá u žiaka samostatnosť, flexibilitu, zodpovednosť, tvorivosť, ale aj schopnosť racionálne si plánovať a rozdeľovať čas tak, aby dokázal samostatne spracovať informácie a posúvať sa tak vo vzdelávaní ďalej,“ uvádza.