Kvôli protiepidemickým opatreniam prešli od 12. októbra všetky slovenské stredné školy na dištančnú výučbu. Za toto obdobie bude študentom stredných odborných škôl chýbať najmä praktické vyučovanie, ktoré je pre ich štúdium zásadné. Problémom môže byť aj nedostatočné internetové pripojenie.

Riaditeľka Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Ľuba Englerová a riaditeľ Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, Kamil Kordík hovoria o tom, ako ich školy budú v nasledujúcom období dištančného vzdelávania fungovať.

Projekt v zmysle – vypracujte postup, zrealizujte ho a zdokumentujte fotkami nie je adekvátna náhrada praktického vyučovania

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu situáciu po technickej stránke zvláda. Podľa riaditeľky, Ľuby Englerovej, majú na škole len tri žiačky, ktoré nemajú stály prístup k internetu. O situácii sa však vie a pre žiačky má škola pripravené náhradné riešenia. „Ostatní sú aj v prípade, že nemajú počítače, schopní komunikovať cez mobilné telefóny. Vždy je to ale aj o vôli žiakov spolupracovať, vypracovávať zadané úlohy, odovzdávať ich v stanovených termínoch a zúčastňovať sa na online vyučovacích hodinách,“ dodáva riaditeľka.

Aktuálne je pre školu väčším problémom praktické vyučovanie. Žiaci študijného odboru hotelová akadémia totiž v týchto chvíľach mali nastúpiť na mesačnú prax do hotelov. Riaditeľka Englerová tvrdí, že: „Hotely aktuálne fungujú len v obmedzenom režime, preto našich študentov na prax neprijímajú.“ Dôvodom neprijímania žiakov je aj prevencia rozširovania nákazy v priestoroch hotelových prevádzok.

Ani školská reštaurácia pre obmedzený režim so študentami neráta. Podľa riaditeľky ju zavrieť síce nemôžu, avšak funguje bez pomoci žiakov: „Nepretržité fungovanie všetkých školských pracovísk praktického vyučovania aktuálne zabezpečujú majstri odbornej výchovy spolu s nepedagogickými zamestnancami školy. Tí prevádzkujú aj rozvoz jedla.“

Niektorým žiakom sa podarilo v praxi pokračovať. Ide o študentov, praxujúcich v prevádzkach mimoškolských zamestnávateľov, ktoré sa aj napriek sprísneným hygienickým opatreniam nezatvorili. Ich počet je však len minimálny.

Zabezpečiť praktické vyučovanie dištančnou formou je, podľa riaditeľky Englerovej, pomerne komplikované: „Žiaci si v rámci praktickej výuky osvojujú zručnosti, pričom si ich aj precvičujú v reálnych podmienkach. To sa dá v online prostredí nahradiť len veľmi ťažko.“ Škola bude situáciu s najväčšou pravdepodobnosťou riešiť zadávaním projektov v zmysle – podľa zadania vypracujte postup, zrealizujte ho a zdokumentujte fotkami alebo videom, a všetko to pošlite majstrovi na vyhodnotenie. Podľa riaditeľky Englerovej to však nie je adekvátna náhrada praktického vyučovania.

Po návrate do školy zvažujeme viac praktickej výučby a menej teórie

Na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša problém s chýbajúcimi počítačmi nemajú. „Na škole je techniky dosť. Ak by naši študenti alebo učitelia nemali počítač, vieme im ho zapožičať. Zatiaľ sme sa s požiadavkou od študentov nestretli, budeme to riešiť, keď požiadavka príde,“ situáciu približuje riaditeľ Kamil Kordík.

Problémom skôr môže byť nedostatočné internetové pripojenie zo strany niektorých žiakov. Škola sa chystá situáciu riešiť postupne, a to na základe spätnej väzby od učiteľov, ktorí sú so študentami v kontakte. Riaditeľ školy však zatiaľ nezaznamenal prípad, že by sa študent na hodinu pripojiť nemohol.

Spätná väzba je pre riaditeľa strednej priemyselnej školy dôležitá aj ž hľadiska optimalizácie náročnosti výučby. „Musíme nájsť nejakú schodnú cestu, do akej miery a do akej hĺbky treba deťom posielať konkrétne učebné plány a materiály,“ riaditeľ vníma, že pre študentov môže byť náročné sedieť niekoľko hodín denne za počítačom v rámci online výučby a potom sa ešte pripravovať na ďalšie hodiny.

Vyučovanie na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša za normálnych okolností zahŕňa aj praktické cvičenia. Riaditeľ Kordík približuje, že praktické úlohy sa aktuálne preberajú len na teoretickej úrovni: „Učitelia žiakom vysvetľujú jednotlivé úlohy na príkladoch alebo im posielajú tutoriály na ich vypracovanie, ktoré zahŕňajú aj videoukážky.“ Po návrate do prezenčnej výučby chce škola žiakom poskytnúť viac praktických ako teoretických hodín.