Na urgentnom príjme Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta zaviedli inovatívny röntgen s umelou inteligenciou na efektívnejšiu diagnostiku zranení a rýchlejšie vyšetrenie pacientov.

Počas vyšetrení na urgentnom príjme je rýchlosť diagnostiky a zistenia príčiny zhoršeného zdravotného stavu pacienta kľúčová a lekári neraz počítajú pri záchrane života minúty.  Zistiť rozsah zranenia, zlomeniny či úrazu v nemocnici už pomáha novinka v oblasti zobrazovacej techniky.

„Prístroj YSIO X.pree, ktorý jednoznačne patrí na urgentný príjem, je dvakrát rýchlejší ako ten predchádzajúci, je ďaleko efektívnejší z hľadiska rozlišovacej schopnosti a jeho ergonómia výrazne uľahčuje prácu rádiologickým technikom,“ približuje Ján Greschner, vedúci rádiologický technik Oddelenia rádiológie, ktoré po odbornej stránke zabezpečuje RDG diagnostiku na urgentnom príjme.

Rýchlosť nového prístroja umožní skrátiť čakanie pacientov na vyšetrenie a zvýšiť počet vyšetrených. Okrem rýchlosti má prístroj aj ďalšie technologické vylepšenia, ktorých výsledkom sú kvalitnejšie snímky. Röntgen využíva 3D kameru, vďaka ktorej je pacient pod vizuálnym dohľadom, a umelá inteligencia pomáha s presnejším zacielením a nastavením clony a expozičných parametrov. Obsluha vykonáva tieto nastavenia priamo v živom obraze z 3D kamery na dotykovej obrazovke, podobne ako sa orezávajú fotografie na mobilnom telefóne.

Výhodou pre pacientov je najmä skrátená doba vyšetrenia. Vďaka neustálemu drobnohľadu nad pacientom pomocou 3D kamery je tiež zamedzené zbytočné opakovanie expozície žiarenia, čo zabezpečuje zníženie radiačnej dávky na pacienta.

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo obstarať už najmodernejší röntgenový prístroj. Implementácia najmodernejších medicínskych inovácií do všetkých odborností je pre nás v nemocnici prioritou,“ dodala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Zaujímavosťou je, že prístroj vznikal aj na Slovensku v spolupráci s odborníkmi, ktorí s röntgenmi reálne pracujú.

„Sme hrdí na to, že unikátny prístroj nesie aj slovenskú programátorskú stopu, keďže na vývoji jeho softvéru pracoval slovenský tím špičkových developerov našej spoločnosti počas uplynulých piatich rokov. Aj vďaka tomu sa nám darí napĺňať našu víziu, ktorou je precízna medicína a väčší komfort pacienta s využitím najmodernejšej medicínskej technológie,“ uviedol Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.