Za nezaplatenie jedno centového cestovného bola viacerým cestujúcim vyrúbená vysoká pokuta. Krok nepochopiteľný najmä z titulu, že účelom spoplatnenia MHD pre dôchodcov bola evidencia ich jázd a nie zárobok. Na medializované informácie o rozčarovaných až rozhorčených dôchodcoch zareagoval priamo primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

„Oslovil som predsedu predstavenstva DPM BB, a.s., a člen predstavenstva SAD Zvolen Adriána Polónyho, telefonicky som kontaktoval aj riaditeľa DPM BB, a.s., Miroslava Snopka. Požiadal som ich, aby vydali inštrukcie, podľa ktorých budú revízori voči seniorom postupovať citlivo, so snahou vyhnúť sa tvrdej represii“, konštatuje primátor Peter Gogola. Zároveň dodal, že podľa informácií od dopravcov, od zavedenia evidenčného cestovného (1. júl 2011) zistili revízori doteraz 40 prípadov, kedy si seniori nad 70 rokov nezakúpili evidenčný cestovný lístok, pričom pokutu udelili revízori v troch prípadoch. Všetkým trom cestujúcim budú peniaze vrátené.

Povinnosťou cestujúceho v MHD je zakúpiť si príslušný cestovný lístok a rešpektovať prepravný poriadok. V prípade novinky, akou je zavedenie evidenčného cestovného pre osoby nad 70 rokov však budú revízori do konca augusta 2011 uprednostňovať skôr ústny pohovor a upozorňovanie cestujúcich pred uložením pokuty.

Zmeny v tarifách cestovného v banskobystrickej MHD platia od začiatku júla 2011. Pre cestujúcich občanov nad 70 rokov veku stanovuje cenový výmer cestovné vo výške jeden cent. Nutnosť zaviesť evidenčné cestovné bolo motivované potrebou zreálniť štatistiky o počte cestujúcich, resp., vyťaženosti konkrétnych liniek. Presnosť podkladov a ukazovateľov o počte cestujúcich ovplyvňuje následne nastavenie trás liniek MHD a v neposlednom rade aj ich financovanie.