Divadlo Jozefa Gregora Tajovského venovalo celý august prípravám Gogoľovho Revízora. Premiéra, ktorá zvolenskému obecenstvu predstaví emblematický titul ruskej a svetovej tvorby v čerstvom preklade Jána Štrassera, sa uskutoční v piatok 3. septembra o 18:30 a predpremiéra v rovnakom čase deň predtým.

Prvú premiéru 73. divadelnej sezóny s dvanásťčlenným hereckým obsadením režijne pripravil umelecký šéf Divadla J. G. Tajovského Peter Palik. Svoj výklad podporil aj autorským návrhom hracieho priestoru, ktorý umožňuje prekvapivé scénické riešenia. Vizuálnu stránku inscenácie výrazne obohatili decentne štylizované dobové kostýmy, ktoré navrhla známa divadelná výtvarníčka Eva Farkašová. Celkové tempo inscenácie a nepredvídané zmeny humornej zápletky citlivo podčiarkuje originálna scénická hudba Daniela Špinera. Dynamiku jednotlivých výstupov pohybovo akcentovali odborná asistentka na Akadémii umení v Banskej Bystrici Soňa Kočanová a špecialista na bojové umenia z Prahy Petr Nůsek.

Okrem inteligentnej zábavy a tajomnej atmosféry ponúka REVÍZOR zaujímavé paralely so spoločenským dianím vôkol nás. Výborne napísané charaktery v expresívnom hereckom podaní protagonistov počnúc nosnými postavami Mešťanostu (Michal Ďuriš) a Chlestakova (Daniel Výrostek) úsmevne korešpondujú s panoptikom postavičiek z našich politických dejín i súčasnosti.

V prvom titule 73. sezóny Divadla Jozefa Gregora Tajovského sa tak tematicky prepája vlaňajšia línia DEMASKOVANIA s aktuálnym mottom IDENTITA.

Otvorenie novej divadelnej sezóny doplní vernisáž nových umeleckých portrétov členov a členiek umeleckého súboru divadla. Výstavu IDENTITY pripravila fotografka Vanda Mesiariková, ktorá ostatné dva roky dokumentuje dianie v Divadle Jozefa Gregora Tajovského a podieľa sa na vizuálnej stránke plagátov divadla. Vanda Mesiariková je držiteľkou ceny Slovak Press Photo 2019, po štúdiu na Photogenia v Brne pokračuje v štúdiu na Institutu tvůrčí fotografie v Opave a vo voľnej tvorbe ju zaujíma priestor a život na periférii a otázka identity.

Vernisáž sa uskutoční v piatok 3. septembra o 17.30 h v hornom foyer divadla. Nové čiernobiele portréty bez líčidiel a masiek podčiarkujú motto sezóny – hľadanie identity ako tvorivé skúmanie toho, čo sa objavilo pod maskami a pomenúvanie toho, kým sme a kým chceme byť. K tomu príznačne dvíha divadelnú oponu práve veľký divadelný kus – Revízor.