Minulý mesiac sme informovali o tom, že poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici už po niekoľkýkrát interpelovali stav medokýšov v našom meste. Viac v tomto článku…

Zatiaľ čo prostredie Rudlovského medokýšu sa po ukončení stavby severného obchvatu s najväčšou pravdepodobnosťou vráti do kultúrneho stavu, menej svetlá budúcnosť zrejme čaká medokýš na Štiavničkách. Ako vyplýva z reakcie Ing. Beáty Farkašovej, vedúcej ekonomického odboru MSÚ Banská Bystrica na poslaneckú interpeláciu, pozemky pod altánkom a samotným medokýšom patria Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Banská Bystrica. Dnes zanedbaný altánok je v majetku mesta.

Vo februári tohto roka sa konalo stretnutie zástupcov mesta a Rímskokatolíckej cirkvi s cieľom zámeny predmetného pozemku. Ako zo správy ďalej vyplýva, na stretnutí zástupca cirkvi – Mons. ThDr. Pecha, s výmenou nesúhlasil a vyjadril záujem cirkvi na tom, aby Mesto vykúpilo všetky, od mesta reštituované, pozemky v oblasti Štiavničiek a THK. Celkovo by tak išlo o viac, ako 22 tisíc metrov štvorcových pozemkov, v predpokladanej cene takmer 700 tisíc eur, ktoré mesto na tento účel nemá.