Na uplynulom mestskom zastupiteľstve už po niekoľkýkrát v rámci interpelácií poslancov zaznel problém miestnych medokýšov – minerálnych prameňov, ktoré odveko patrili k zdrojom pitnej vody v našom meste.

Problémy rudlovského prameňa a medokýšu pri plážovom kúpalisku nevznikli len v poslednom období. Obe miesta, kde pramene vyvierajú, prešli pred rokmi rekonštrukciou, ale aj vďaka nezodpovednosti občanov a chabej údržbe ich dnes ľudia nevyužívajú.

Rudlovský medokýš bol donedávna „zahataný“ výstavbou komunikácií súvisiacich so stavbou severného obchvatu, ale jeho okolie sa postupne dostáva do krajšej podoby. Horšie je to s kvalitou vody. Ako nám potvrdili obyvatelia Rudlovskej cesty a neďalekej Rudlovej, medokýš už posledné roky nemá chuť, akú kedysi. Preto ho už aj jeho poslední zástancovia prestávajú piť. Pred pár rokmi tu ešte stáli ľudia v rade s taškami plnými fliaš. Dnes už zostal len akousi záchranou v teplých dňoch pre ľudí, ktorí okolo prechádzajú. Zlú kvalitu vody potvrdzuje aj staršia analýza Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá hovorí, že pri dlhodobom pití tejto vody môže dôjsť k zdravotným problémom. Piatkové mestské zastupiteľstvo nariadilo vykonať nový komplexný rozbor vody v rudlovskom prameni.

Poslanci za volebný obvod 3 pred týždňom pripomienkovali katastrofálny stav medokýšu pri plážovom kúpalisku, ktorý v súčasnosti zarástol a pomedzi vysokú trávu len ťažko badať síce schátraný, ale stále pekný chodník zo zámkovej dlažby k nemu vedúci. Samotný prístrešok už nezakrýva stĺpik prameňa a  pekné lavičky okolo, ale najmä množstvo zaplaveného odpadu. Tento prameň sa ani v minulosti nemohol pochváliť najchutnejšou vodou, ale napriek tomu ho ľudia brali ako osviežovaciu zástavku na ceste popri Štiavničkách. Prameň, na ktorého mieste vyrástli kedysi mestské kúpele, o ktorých píše ešte aj Tajovský, nezapadol do zabudnutia verejnosti. Lenže dnes  k nemu už nepríde nik. Človek tam totiž nemá k čomu prísť, ak chce predísť znechuteniu.

Samozrejme prvým krokom zo strany mesta by mala byť opätovná rekonštrukcia, ale tá by bola bez komplexných opatrení na ochranu a údržbu týchto miest zbytočná. Opäť zbytočná.  Čo by malo mesto robiť podľa vás?