S rekonštrukciou priestoru s rozlohou 14 000 metrov štvorcových medzi Tulskou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím sa začalo v októbri minulého roka. Vzhľadom na zimné obdobie a poveternostné podmienky sa realizovali predovšetkým úkony, ktoré neobmedzovali a neznižovali komfort obyvateľov. Stavebné práce pokračovali v plnom rozsahu na jar tohto roka.

Zámerom samosprávy je vytvoriť z areálu oázu zelene zvýšením kvality a zdravotného stavu existujúcich i výsadbou nových porastov, s uplatnením ekologických princípov. Dnes sa revitalizácia vnútrobloku pomaly blíži do finále. Do užívania by mal byť odovzdaný v septembri tohto roka. Projekt odzrkadľuje názory a podnety obyvateľov, ktorý samospráva sumarizovala participatívnym spôsobom.

Nové plochy na športovanie pre deti všetkých vekových kategórií, komunitné záhrady a prvky tienenia, malý amfiteáter, obnovené chodníky, nové stojany na bicykle, lavičky, smetné koše či viac ako 110 vysadených stromov. Aj takto bude vo finálnej podobe vyzerať  vnútroblok na Fončorde pozdĺž panelákov na Tulskej ulici 1 – 11 a 13 – 35.

„Som rád, že revitalizácia areálu, ktorého vzhľad si navrhli aj samotní obyvatelia stále napreduje. K dnešnému dňu sú kompletne dokončené chodníky zo zámkovej dlažby, zrealizované boli terénne úpravy a násypy a taktiež je osadená nádrž na zachytávanie dažďovej vody, ako aj štrkový bazén so stromami slúžiacimi na odparovanie. V celom pristore bolo vysadených viac ako 110 stromov. Verím, že aj naďalej pôjdu práce podľa plánu a radosť z príjemného a moderného prostredia budú mať všetci Fončorďania,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V najbližších mesiacoch zhotoviteľ dokončí mlatové chodníky a osadí svietidlá verejného osvetlenia. Potrebné bude zhotoviť aj povrchy pre plochy na voľnočasové aktivity. Následne sa osadí mobiliár vrátane fontánky na pitie, ako aj všetky športové či hracie prvky. Vo finálnej fáze sa dokončí pódium, pieskovisko, stena pre sprejov, zrealizuje sa výsadba trávnikov i okrasných kríkov a v niektorých častiach bude potrebná rekultivácia pôdy.

Aktuálna cena stavebných prác, obnovy a výsadby zelene je takmer 837 000 eur s DPH, z toho nenávratný finančný príspevok, ktorý samospráva získala, predstavuje 760 000 eur. Mesto tak dofinancovalo projekt sumou vo výške necelých 77 000 eur s DPH.

Po vzore realizovaných projektov v Sásovej a na Fončorde mesto intenzívne pracuje aj na rozbehnutí procesov v rámci revitalizácie siedmich vytypovaných lokalít v projekte Zelené sídliská. Zameraný je na podporu biodiverzity prostredníctvom zelených a modrých opatrení i revitalizáciu okolia bytových domov participatívnym zapojením samotných obyvateľov.