Zatiaľ čo práce na revitalizácii vnútrobloku v Sásovej napredujú, vnútroblok na Fončorde bol po ukončení kontroly verejného obstarávania na príslušnom ministerstve dnes odovzdaný do rúk vysúťaženého zhotoviteľa.

Ten začne s obnovou priestoru s rozlohou 14 000 metrov štvorcových medzi Tulskou ulicou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím ihneď po nastavení harmonogramu stavebných prác. S ohľadom na poveternostné podmienky sa v nasledujúcich mesiacoch zameria predovšetkým na úkony, ktoré by obyvateľom priľahlých bytových domov nemali prekážať a znižovať komfort ich bývania.

Na zámere obnoviť vnútroblok na Fončorde začala samospráva pracovať už v roku 2018 participatívnym spôsobom. Na tému revitalizácie vnútrobloku pozdĺž obytných panelákov na Tulskej ul. 1 – 11 a 13 – 35 sa stretlo vedenie mesta s obyvateľmi dvakrát. K navrhovanému projektu mohli vyjadriť svoj názor všetci záujemcovia, pričom relevantné pripomienky boli zapracované do finálnej projektovej dokumentácie.

„Výsledný zámer je príkladom dobrej spolupráce medzi mestom, projektantmi a obyvateľmi, na čom staviame aj v súčasnosti pri príprave projektov Zelených sídlisk. Som rád, že po finálnej kontrole verejného obstarávania sme dnes ráno mohli odovzdať do rúk vysúťaženej stavebnej firmy celý priestor. V nasledujúcich dňoch nám predložia harmonogram prác, s ktorými by mali v prípade priaznivého počasia začať v najbližšom období. Blíži sa zimné obdobie, preto sme sa zhodli, že nie je vhodné realizovať rozsiahle búracie práce, ale postupovať skôr etapovito po častiach,“ objasňuje primátor Ján Nosko.

Zhotoviteľ má na obnovu vnútrobloku osem mesiacov. Zastarané športoviská a pozostatky betónových plôch nahradia nové plochy na športovanie pre deti každého veku, pribudnú komunitné záhrady a prvky tienenia. Všetky chodníky v areáli vnútrobloku budú obnovené, rôzne kríky nahradí nová výsadba 110 stromov viacerých druhov.

V revitalizovanom priestore pribudnú stojany na bicykle, smetné koše, lavičky, fontánka na pitie, fitness prvky, work-out zostava, stôl s lavicami, šachový stolík, kolotoč, hojdačka, stolnotenisový stôl, graffiti stena, malý amfiteáter a mnoho iného. Počas minulého týždňa sa vedenie mesta zúčastnilo aj na kontrolnom dni prebiehajúcej revitalizácie vnútrobloku v Sásovej.

„Práce sa v súčasnosti zameriavajú na pokládky dlažby chodníkov a vstupov do bytových domov na Tatranskej. So zhotoviteľom sme riešili aj otázku zatekania plochy pred bránou základnej školy, čoho svedkami sme boli počas nedávneho krátkeho, no intenzívneho dažďa. Tento problém odstránime doplnením obrubníka a odvodňovacieho žľabu vedľa asfaltového chodníka. Fontána v centrálnom priestore čaká na pripojenie k vodovodnej prípojke a osadenie vodomernej šachty. Herné prvky sú vo výrobe a k ich osadeniu by malo dôjsť v priebehu tohto mesiaca. Zároveň sme požiadali Záhradnícke a rekreačné služby, aby vypracovali návrhy úprav predzáhradiek pred panelákmi na Tatranskej, aby sa obyvatelia v tejto lokalite cítili v každom smere príjemne,“ dopĺňa 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.