Veronika Remišová (Za ľudí),  podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu, navštívila v stredu Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. Išlo o jej prvú oficiálnu návštevu v regiónoch, župu pochválila za transparentnosť, proaktívny prístup a snahu riešiť problémy systémovo.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter dnes na Úrade BBSK prijal vicepremiérku Veroniku Remišovú. Išlo o vôbec prvú oficiálnu návštevu z Úradu vlády od posledných župných volieb. Témou stretnutia, ktoré nadväzovalo na pondelkové prijatie zástupcov SK8 v Bratislave, boli výzvy a problémy, ktoré pred samosprávnymi krajmi stoja.

„Som presvedčená o tom, že regionálny rozvoj sa nesmie robiť v Bratislave od stola, ale v spolupráci s regiónmi. Našou úlohou z úrovne štátu je pomôcť regiónom ich problémy vyriešiť. Rozprávali sme sa aj o budúcej spolupráci, kde chceme byť partnerom pre všetkých aktérov,“ povedala Veronika Remišová.

Prioritami BBSK sú transparentnosť, proaktívny prístup a systémové riešenie problémov tak, aby dosiahnuté výsledky boli prínosom nielen pre obyvateľov kraja, ale pre celé Slovensko.

Ako príklad možno uviesť verejnú dopravu, kde sa župa pustila do písania úplne nového zákona, ktorý by jasne zadefinoval napríklad požiadavky na dopravcov z pohľadu kontroly nakladania s verejnými zdrojmi. Medzi príklady dobrej praxe tiež patrí fungovanie sociálnych podnikov, prístup BBSK k budovám a cestám, inováciám v školstve, podpore podnikania či cestovného ruchu.

„Nechceme spraviť zo župy stredný článok, ktorý len kúri a svieti, ale chceme plniť rozvoj ekonomický, sociálny a kultúrny. V tomto nachádzame s úradom vicepremiérky zhodu. Zároveň nás teší, že pani Remišová deklarovala, že kraj o peniaze na projekty financované z IROP, ktoré ešte nemajú podpísané zmluvy, nepríde,“ povedal župan Ján Lunter.

Veronika Remišová si Banskobystrický kraj vybrala pre svoju návštevu ako prvý aj preto, že v minulosti prišiel o veľmi cenné zdroje na rozvoj.

„Banskobystrický kraj bol za bývalého vedenia štyri roky ťažko devastovaný, mal problémy s eurofondmi a zostal mu veľký investičný dlh. Myslím si však, že tento kraj má obrovský potenciál, sú tu nádherné miesta, ale treba v prvom rade podporiť infraštruktúru, regionálny rozvoj a príležitosti v cestovnom ruchu,“ dodala podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová..

Pri téme cestovného ruchu otvoril župan Ján Lunter aj kompetenčný problém, ktorý často predlžuje lehoty pri realizácii rozvojových zámerov. „Niekedy sa v prípade jedného projektu prelínajú kompetencie dvoch – troch ministerstiev. Ujednotili sme sa, že regionálny rozvoj by mal byť sústredený v rámci ministerstiev jednotnejšie, aby sa nerozplynula energia, ktorá do toho ide,“ povedal predseda BBSK, ktorý návštevu Veroniky Remišovej veľmi ocenil.

„Som rád, že sa chce na problémy regiónov pozerať priamo z krajov,“ uzavrel Ján Lunter. Po návšteve na Úrade BBSK pokračovala vicepremiérka do Lučenca, kde mala na programe stretnutie so zástupcami Únie miest Slovenska, návštevu Centra rozvoja inovácií a Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec. Návštevu Banskobystrického kraja ukončila Veronika Remišová v obci Trenč.