Rekonštrukcia zatiaľ jedinej banskobystrickej školy, ktorú sa podarilo spolufinancovať z eurofondov, je hotová.  Predstavitelia mesta vynovené priestory slávnostne skolaudovali v utorok podvečer.

ZS Moskovska, Banská Bystrica, 26.11.2013 ZS Moskovska, Banská Bystrica, 26.11.2013Nové plastové okná v hlavných častiach budovy (pavilón A-C), zateplené steny hlavnej časti budovy, moderné informačno-komunikačné technológie i nový nábytok. Tieto, ako aj mnohé ďalšie práce sa na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici podarilo zrealizovať  vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja, ktorý projekt spolufinancoval vo výške 750 tisíc eur. Modernizáciu informačných technológií vrátane učebných pomôcok a vybavenia nábytkom  vo výške 73-tisíc Eur muselo mesto zabezpečiť z vlastného rozpočtu.

Škola sa mala rekonštruovať už vlani, napokon sa žiaci i učitelia dočkali vynovených priestorov až na konci októbra. Viac o téme nájde tu…

Na slávnostnej kolaudácii sa zúčastneným hosťom prihovoril primátor Peter Gogola a prednosta MsÚ v Banskej Bystrici Miroslav Rybár. „Tento deň je pre našu školu výnimočný. Predchádzalo mu veľa potu, ľudskej práce a vytrvalého snaženia. Realizáciou projektu sa nepomerne zlepšilo pracovné pracovné prostredie žiakov i zamestnancov školy,“ zhodnotila riaditeľka školy Marta Melicherová. ZŠ Moskovská sa tak po zrekonštruovanej ZŠ na Skuteckého ulici stala najmodernejšie vybavenou základnou školou v Banskej Bystrici.

Hlavné zrealizované práce na ZŠ Moskovská:

 • izolácia základov
 • vybudovanie okapového chodníka
 • zateplenie pavilónov A, B a C vrátane prepojovacích chodieb
 • vymenené okná a vchodové dvere za plastové
 • osadenie nových vonkajších aj vnútorných parapetných dosiek
 • vymenené  schodiskové steny zo sklenených tvárnic  za polykarbonátové
 • osadené nové bleskozvody a dažďové zvody
 • nové zrekonštruované sociálne zariadenia
 • bezbariérový vstup  do budovy
 • oplechovanie a osadenie striešok pri vchodoch do budovy
 • vybudované nové elektrické rozvody v multimediálnych a jazykových učebniach vrátane  nového  osvetlenia a rozvádzačov
 • demontovaná nefunkčná vzduchotechnika a namontované nové odsávanie nad varnými kotlami v školskej jedálni
 • namontované nové žalúzie
 • nové podlahy v jazykových a multimediálnych učebniach
 • upravená priľahlá záhrada  a vonkajšie medzipriestory
 • riešenie havarijného stavu kanalizácie a narušenej statiky
 • zriadené optické internetové pripojenie školy vybudovaním 120 metrov optických dátových rozvodov
 • nainštalovaný nový kamerový systém