Kedy sa začnú práce na rekonštrukcii štyroch základných škôl v Banskej Bystrici nie je jasné. Projekty musia najprv prejsť zložitým schvaľovacím procesom.

ZŠ Moskovská. Ilustračné foto: zsmosbb.eu

Projekt rekonštrukcie a modernizácie štyroch základných škôl (ZŠ Golianova, ZŠ Trieda SNP, ZŠ Spojová a ZŠ Moskovská) je stále aktuálny. Po niekoľkých nevydarených a zle pripravených verejných obstarávaniach ešte z minulého volebného obdobia, o ktorých sme informovali v lete tohto roku, boli vypísané nové tendre. V auguste na dodávku stavebných prác na ZŠ Golianova, ZŠ Trieda SNP, ZŠ Spojová a v novembri na dodávku informačných a komunikačných technológii (IKT) a vybavenia v spomínaných školách.

V prípade ZŠ Moskovská je dodávateľ stavebných prác schválený. S rekonštrukciou sa však môže začať až po vybraní dodávateľa IKT a tovaru, pričom tender bol vyhlásený v októbri tohto roku. Samotné ministerstvo totiž posudzuje projekt ako jeden celok, hoci podľa zákona je nutné obidve časti projektu vysúťažiť v samostatných obstarávaniach,

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl je brzdená aj zložitým schvaľovacím procesom. Ako nás informovala hovorkyňa mesta Monika Pastuchová, všetky štyri projekty boli schválené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPaRV SR), ktoré je riadiacim orgánom Regionálneho operačného programu (ROP) financovaného Európskou úniou. Následne bolo vyhlásené na jednotlivé aktivity projektu verejné obstarávanie. Po jeho ukončení však musí dokumentáciu obstarávania schváliť aj spomínané ministerstvo. Až potom môže mesto podpísať dodatok k Zmluve o pridelení nenávratného finančného prostriedku a začať s prácami.

Jednoducho povedané, projekty musia splniť zákonné podmienky, ktoré kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a taktiež aj podmienky Ministerstva pôdohospodárstva. Navyše s realizáciou samotných prác sa môže začať iba keď sú vybraní dodávatelia všetkých častí projektu.

Projekt rekonštrukcie a modernizácie štyroch základných škôl v Banskej Bystrici sa ťahá už dva roky. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené ešte v januári 2010, no kvôli námietke jedného zo zúčastnených nariadil ÚVO opakovanie súťaže. Nové kolo bolo vyhlásené v októbri 2010. Tentoraz sa síce podarilo dodávateľov vo verejnom obstarávaní vybrať, no dokumentácia neprešla schvaľovacím procesom ministerstva pôdohospodárstva. Zelenú dostala iba rekonštrukcia ZŠ Moskovská. V auguste tohto roka tak mesto rozbehlo celý proces znovu, už na tretí pokus.

Zaujímalo nás v akej fáze schvaľovania sú v súčastnosti rozbehnuté projekty. „Na IKT pre ZŠ Moskovská bude vysúťažený víťaz do 12.decembra 2011 (ak nebudú námietky ostatných uchádzačov) a následne kompletná dokumentácia bude zaslaná na konečné rozhodnutie ministerstvu. Ak nebude mať námietky, jednotlivé kroky na tejto škole sa už môžu začať realizovať. Ďalšie verejné obstarávania prebiehajú s tým, že plánujeme mať do konca marca 2012 ukončené všetky súťaže, vrátane zákonných lehôt. Ak to dobre dopadne, môžeme začať práce aj na týchto školách,“ konštatuje prednosta Metského úradu Miroslav Rybár.