Dlho plánovaná rekonštrukcia základných škôl v Banskej Bystrici sa odďaľuje kvôli zle pripravenému verejnému obstarávaniu, zelenú dostala iba ZŠ Moskovská.

Základná škola Moskovská, zdroj foto: zsmosbb.eu

Modernizácia štyroch základných škôl v Banskej Bystrici z peňazí Európskej únie sa neustále oddaľuje. Napriek tomu, že sú na tento projekt vyčlenené finančné prostriedky, všetko viazne kvôli zle pripravenému verejnému obstarávaniu. Na zvýšenie energetickej efektívnosti a modernizáciu čakajú ZŠ Moskovská, ZŠ Golianova, ZŠ SpojováZŠ Trieda SNP.

Súťaž na výber dodávateľov rekonštrukcie bola pritom vyhlásená už v januári 2010. Mesto však pri procese výberu vylúčilo jedného zo záujemcov „pre neobvykle nízku cenu“, ktorú vraj dodávateľ nedokázal dostatočne zdôvodniť. Ten sa proti rozhodnutiu mesta odvolal a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) mu dal za pravdu. Postupne boli v auguste 2010 zrušené všetky obstarávania a začínať sa muselo odznova. Mesto opätovne vypísalo súťaž v októbri 2010, no ako nás informoval prednosta Mestského úradu Miroslav Rybár, ÚVO opäť skonštatovalo porušenie pravidiel verejného obstarávania. Dodnes tak nie je rozhodnuté o projektoch troch škôl, zelenú dostala iba rekonštrukcia ZŠ Moskovská.

„Meškajúci projekt rekonštrukcie štyroch základných škôl vnímame ako dedičstvo z minulého volebného obdobia. Úrad pre verejné obstarávanie nám projekt už dvakrát vrátil, pričom dôvodom bolo podozrenie z porušenia pravidiel verejného obstarávania. Reagovali sme na tento nepriaznivý stav aj krokmi v personálnej politike. Ešte do konca minulého týždňa sme predpokladali, že projekty na rekonštrukciu všetkých štyroch škôl budú zamietnuté, ale výsledkom našej snahy bolo, že projekt ZŠ Moskovská odsúhlasili. O ďalších troch školách sa rozhodne v najbližšom období,“ povedal na margo rekonštrukcie prednosta Miroslav Rybár. Informáciu nám potvrdila aj riaditeľka ZŠ Moskovská Marta Melicherová. Podľa nej nie je ešte presne jasné, kedy sa začnú práce, isté je, že to bude už toto leto.

Smutnejší sú riaditelia zvyšných troch škôl, ktoré definitívu stále nedostali. Riaditeľ, počtom žiakov, najväčšej základnej školy na Spojovej Ján Chmelík to vidí pesimisticky. „Straší nás to a strácame nádej. Máme posledný polrok, kedy môžeme o tieto peniaze žiadať,“ upozorňuje riaditeľ na fakt, že projekt je potrebné dotiahnuť do októbra tohto roka. Miroslav Rybár tvrdí, že rekonštrukcia bude: „Ani v prípade negatívneho stanoviska (ÚVO pozn.red.)  nepovažujem projekt zvyšovania energetickej efektívnosti a modernizácie zostávajúcich troch škôl za stratený, pretože do októbra 2011 máme príležitosť ho ešte rozbehnúť.“

Riaditeľa ZŠ Spojová hnevá spôsob, akým sa celá záležitosť naťahuje. „Auditom bolo zistené, že z budovy školy uniká teplo za 3 milióny korún ročne. Tieto prostriedky by sme rekonštrukciou mohli ušetriť, a ak by nám zriaďovateľ nechal čo len polovicu z tejto sumy, mohli by sme úroveň vzdelávania na našej škole posunúť ďalej,“ hovorí Chmelík a dodáva: „Vnímam tento problém ako vecný, potápa nás to v rovine kvality vzdelávania a podmienok v akých musia naši žiaci fungovať.“

V širšej súvislosti poukazuje Chmelík na prístup k vzdelávaniu, aký v našom meste za posledné roky panuje. „V Žiline zrekonštruovali z eurofondov 14 zo 17 základných škôl. Skúste sa ísť pozrieť čo i len do Valaskej, ako tam vyzerá ZŠ. Tam si povedali, že vzdelávanie je priorita, radšej budú chodiť po deravých cestách. U nás ideme rekonštruovať  štyri školy. Premárnili sme šancu.“