Z vládnej dotácie vo výške 1,2 milióna eur, ktorá prišla pred štyrmi rokmi, sa doteraz podarilo zrekonštruovať tri strechy kaštiela a vykonať nevyhnutnú sanáciu napojenia na inžinierske siete. Mesto v spolupráci s Akadémiou umení, ktorá má objekt od samosprávy v dlhodobom prenájme, teraz získali znovu z vládnej dotácie ďalšie prostriedky.

Vláda Slovenskej republiky priamo vyčlenila na pokračovanie obnovy Kaštieľa Radvanských v banskobystrickej mestskej časti Radvaň ďalšie 2-milióny eur, ktoré účelovo poputujú na účet Akadémie umení.

„V spolupráci s Akadémiou umení v najbližšom období spracujeme žiadosť, aby sme sa mohli uchádzať aj o zdroje z Nórskych fondov na dofinancovanie projektu. Pokiaľ by sme boli úspešní, znamenalo by to možnosť zrekonštruovať klenot Bystrice kompletne,“ približuje primátor Ján Nosko.

Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských sa začala 15. apríla 2016. Dodávateľovi stavebných prác sa podarilo naplniť prvú etapu. Podľa prorektora Akadémie umení Matúša Oľhu sa počas dvoch rokov vyskytli aj nepredvídané práce, ktoré pri obnove takýchto historických objektov vždy navýšia rozpočet. Zároveň informoval o ďalšom postupe.

„Intenzívny stavebný ruch sa začne opäť budúci týždeň. Pokračujeme v rekonštrukcii striech, severné krídlo je viac-menej hotové. V najbližších dňoch by mali byť rozbehnuté práce na južnom a západnom krídle. Hlavný objem peňazí použijeme na rekonštrukciu východného krídla, kde je Rytierska sieň. Nachádza sa tam vzácny renesančný strop, ktorý sa musí zreštaurovať. Keď sa upravia všetky štyri strechy, vzniknú už aj nosníky na uloženie kupoly, ktorá by mala prekryť nádvorie. V prípade, že by sa podarilo získať financie aj z Nórskych fondov, do dvoch rokov by mohol byť kaštieľ sprístupnený verejnosti,“ dopĺňa prorektor Akadémie umení, Matúš Oľha.

Kaštieľ Radvanských v sebe ukrýva mnoho pokladov. Počas prvej etapy objavili archeológovia niekoľko historických skvostov. Našli sa pozostatky pravekých kupolovitých piecok z čias osídlenia Radvane. Unikátny bol aj banský medený peniaz z roku 1686. Výkopové práce priniesli aj keramické črepy z obdobia Veľkej Moravy. Archeologický výskum pod vedením pracovníkov banskobystrického Stredoslovenského múzea bude pokračovať aj v druhej etape.

Po tom, čo sa pôvodne nepodarilo získať prostriedky na obnovu kaštieľa Slovenskej zdravotníckej univerzite, schválili mestskí poslanci dlhodobý prenájom kaštieľa Radvanských na štyridsať rokov Akadémii umení za symbolické euro ročne. Najvýznamnejšou podmienkou nájomného vzťahu je rekonštruovať a modernizovať objekt v priebehu rokov 2013 – 2018 minimálne vo výške 1,65 mil. eur.

Zámerom akadémie je po ukončení rekonštrukcie objekt využívať na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivú umeleckú činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného a filmového umenia i multimédií. Obnovený kaštieľ Radvanských bude slúžiť aj na kultúrne a umelecké vyžitie obyvateľom a návštevníkom mesta.