Rekonštrukcia cesty 1. triedy I/66 v Banskej Bystrici odštartovala v pondelok 16. mája 2022. Ide o mimoriadne frekventovaný úsek, preto jeho obnovu verejnosť už vopred vnímala mimoriadne skepticky. Silné obavy z vopred avizovaných dopravných obmedzení sa však nakoniec vôbec nenaplnili. Premyslený systém a najmä nočná práca totiž prispeli nielen k zachovaniu kvality cestnej premávky, ale aj k skoršiemu odovzdaniu projektu.

Cieľom rekonštrukcie cesty 1. triedy I/66 v Banskej Bystrici bolo obnoviť celý jej úsek od napojenia na R1 pri Huštáku až po križovatku Shell, kde sa opäť napája na rýchlostnú cestu R1. „Rekonštrukcia bola komplexná, čo znamená, že zahŕňala aj rekonštrukciu odbočujúcich a pripájacích vetiev vrátane jednotlivých križovatiek a autobusových zastávok. Cesta I/66 je pritom mimoriadne frekventovaný úsek. Spolu s investorom bolo preto potrebné premyslieť podrobný postup, ako budeme v rekonštrukcii postupovať,“ hovorí Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred – Eurovia a.s.

Rekonštrukcia cesty I/66 sa realizovala ako súčasť projektu Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest (SSC). Išlo o projekt v hodnote 2,2 mil. EUR, ktorý SSC realizovala v spolupráci so spoločnosti EUROVIA – Doprastav. Jeho jedinečnosť pritom spočívala najmä vo výraznom zapojení a využití nočnej práce. „Nočné práce boli pre úspešné dokončenie projektu kľúčové. Vďaka nim sme nielenže stihli termín, ale dokonca sme ho odovzdali o pár dní skôr. Projekt je tak dôkazom toho, že rekonštrukciu takto frekventovanej cesty vieme zrealizovať aj za krátky čas, a navyše bez obmedzenia kvality dopravy,“ dodáva Miloš Farkaš.

Okrem nočných prác, ktoré prebiehali od 18:00 až do skorých ranných hodín, bolo nutné zvoliť aj osobitý spôsob práce. „Cesta I/66 je hlavným ťahom cez Banskú Bystricu. Kvôli vysokej intenzite dopravy a trolejovému vedeniu nebolo možné vysýpať asfaltovú zmes priebežne. Bolo nutné zabezpečiť tzv. prekladač, z ktorého asfaltová zmes prechádzala priamo do finišéra,“ vysvetľuje Miloš Kreth, riaditeľ Slovenskej správy ciest IVSC BB.

Rekonštrukcia cesty I/66 nakoniec trvala menej ako 50 dní, počas ktorých sa na úseku dlhom 5,2 km vyfrézovalo viac ako 72 000 m2 asfaltového podkladu. Celková obnova komunikácie pozostávala z 9 etáp, v rámci ktorých sa postupne rekonštruovali jednotlivé úseky cesty. Tá aktuálne pozostáva z tzv. modifikovaného asfaltu s vylepšenými vlastnosťami, ktorý sa používa na komunikáciách s vysokou intenzitou dopravy, je odolnejší a zamedzuje vyjazdeniu koľají.

Projekt rekonštrukcie cesty I/66 je aktuálne úspešne ukončený a odovzdaný. Hlavný ťah naprieč Banskou Bystricou je tak kompletne prejazdný a vodičov tu už neprekvapia žiadne dopravné obmedzenia. Ako jeden z mála projektov rekonštrukcie slovenských ciest bol realizovaný prevažne v noci. Potvrdil tak, že aj na Slovensku sme schopní realizovať obdobné projekty kvalitne, zmysluplne a efektívne bez toho, aby doprava v danom úseku kolabovala.