regionalna geografia horneho pohroniaNová učebnica regionálnej geografie poskytuje základným školám a ich žiakom nový zdroj poznatkov o okresoch Banská Bystrica a Brezno, ktorý môžu využiť v rámci regionálnej výchovy. Regionálna geografia horného Pohronia bola uvedená v pondelok v priestoroch Základnej školy J. G. Tajovského v Podlaviciach.

Text je koncipovaný pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Publikácia sa venuje širokému spektru tém od geológie a klímy v regióne, cez život ľudí v tunajších mestách a dedinách až po priemysel, služby či kultúru, pamätihodnosti a cestovný ruch. Publikácia zároveň spolupracuje s interaktívnymi materiálmi pre počítač pripravenými pre zatraktívnenie výučby s učebnicou.

Regionálna výchova sa na základných školách stáva čoraz pevnejšou súčasťou učebných osnov. Deti sa učia o svojom meste a regióne. “Učitelia ale nemajú príručnú učebnicu, ktorá by pomohla zvládať tento vyučovací predmet. Verím, že naša kniha je prvá lastovička, ktorá pomôže naštartovať aj ďalších kolegov z iných predmetov, ktorí by dokázali spracovať výučbový materiál aj pre ostatné predmety. Pomohli by tak na jednotlivých školách rozvíjať regionálnu výchovu,” hovorí spoluautorka novej publikácie Katarína Čižmárová.

ucebnica 005Súčasná viceprimátorka Banskej Bystrice, ktorá sa ako uznávaná odborníčka v oblasti geografie už podieľala na príprave viacerých učebníc, knihu pripravila spolu s kolegyňou z Univerzity Mateja Bela Martinou Škodovou.

Učebnica Regionálna geografia Horného Pohronia je spracovaná ako súčasť projektu „Regionálna výchova v geografickej edukácii regiónu Horného Pohronia“, ktorý podporuje Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Vďaka projektu získa každá škola v okrese Banská Bystrica a Brezno po dvadsať týchto učebníc.