V službách Google Maps a Google Earth sú k dispozícii aktualizované satelitné snímky nášho regiónu. Tie boli vo verejne publikovanej verzii bez zmeny od roku 2003, pri hlbšom skúmaní programu sa bolo možné dostať k snímkom z roku 2004.

Pri poslednej aktualizácii verejných satelitných máp boli takmer desať rokov staré zábery vymenené za snímky z júla 2011. Vidieť tak na nich napríklad výstavbu severného obchvatu mesta. Po ôsmich rokoch možno už len letmým pohľadom ponad mesto zbadať množstvo zmien. Banskú Bystricu z roku 2003, 2004 a roku 2011 si môžete porovnať aj vy pomocou funkcie „Zobraziť historické snímky“, ktorá je dostupná výhradne v programe Google Earth. V bežnom internetovom prehliadaní máp je dostupná už len aktualizovaná verzia. Spoločnosť prevádzkujúca najpoužívanejší internetový vyhľadávač spustila v rámci svojich máp pre Banskú Bystricu pred časom aj funkciu Street view.